Muzeum Południowego Podlasia


Numizmatyka i medalierstwo

Katarzyna Łućko – asystent muzealny

tel. 0-83 341 67 60

numizmatyka@muzeumbiala.pl

Zbiory Gabinetu Numizmatycznego liczą aktualnie 17.131 muzealiów, z czego 13.185 to numizmaty, 2542 medale, 1404 to zabytki falerystyczne. W ostatnim dwudziestoleciu do rozwoju naszej kolekcji numizmatycznej wydatnie przyczyniły się planowe zakupy pod kątem określonej specjalizacji, która układała się dwutorowo, z jednej strony przybywały walory polskie tj. monety i banknoty cenne dla historii pieniądza na ziemiach polskich, z drugiej zaś strony kontynuowano wcześniej rozpoczęte zbiory pieniądza rosyjskiego, uzupełniając je o XVIII i XIX-wieczne emisje. Analizując bliżej losy naszej kolekcji nie można zapomnieć, że do jej tak pomyślnego rozwoju przyczyniły się nie tylko zakupy, których dokonywano naprawdę dużo w tamtym czasie, ale równie poważną rolę odegrały kolejne przekazy eksponatów ze Składnicy Muzealnej w Kozłówce (1982), Muzeum Narodowego w Warszawie (1987, 2004, 2005), Muzeum Lubelskiego w Lublinie (1987).