Muzeum Południowego Podlasia

EDUKACJA W MUZEUM

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, która skierowana jest do przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkól specjalnych, wyższych oraz seniorów.

Oferta nasza DOSTĘPNA TUTAJ

Tematy lekcji muzealnych i zajęć muzealnych z częścią warsztatową znajdują się w „Informatorze edukacyjnym”

 

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zajęć muzealnych – TUTAJ

Dodatkowo po wcześniejszym zgłoszeniu nauczyciele mogą na terenie muzeum realizować własny program edukacyjny.

Zajęcia można zamówić: Pisząc na adres e-mail:
 

Telefonicznie:

  • +48 508 091 745
  • (83) 341-67-58

Koszt:

Lekcje muzealne: 3 zł /os
  Zajęcia muzealne z częścią warsztatową: 8 zł /os ( cena może ulec zmianie w zależności od użytych podczas zajęć materiałów)
  Wycieczka po Białej: 60 zł od grupy (grupa do 30 osób)

INFORMACJE DODATKOWE:

Lekcje muzealne trwają ok. 60 minut i prowadzone są w przestrzeni wystaw stałych muzeum, w Centrum Edukacji Muzealnej i w przestrzeni byłego założenia pałacowo – obronnego bialskich Radziwiłłów.

Lekcje prowadzone są w formie wykładu, pogadanki, z wykorzystaniem kart pracy. Uczestnicy zajęć odszukują wskazówki i zadania, eksponaty, wyszukują daty, układają puzzle, uzupełniają informacje i rysunki.

Zajęcia muzealne z częścią warsztatową trwają ok. 90 minut, wstęp do zajęć prowadzony jest w przestrzeni wystaw stałych a część warsztatowa w Centrum Edukacji Muzealnej.

OFERTA WYJAZDOWA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI:

dla grup na terenie miasta Biała Podlaska – cena za zajęcia od 1/os 3 zł lub 8 zł plus koszt dojazdu 1 zł od osoby.

dla grup poza miastem Biała Podlaska, do 30 km – cena za zajęcia od 1/os 3 zł lub 8 zł plus koszt dojazdu 2 zł od osoby (grupa nie mniej niż 50 osób).