Muzeum Południowego Podlasia


Historia

Renata Lenz – asystent muzealny
historia@muzeumbiala.pl

Grzegorz Kurpeta – adiunkt
militaria@muzeumbiala.pl

Antoni Jodłowski – wolontariusz


tel. 83 341 67 61

Siedzibą Oddziału Martyrologiczno-Historycznego jest budynek byłej placówki Gestapo w Białej Podlaskiej w latach 1940-1944, mieszczący się przy ul. Łomaskiej 21. Muzeum zajmuje w nim kilka pomieszczeń oraz byłe cele więzienne.

    

W strukturze oddziału wyodrębniony jest dział historii i sekcja militariów oraz odznak i odznaczeń wojskowych.
Dział historii gromadzi archiwalia i fotografie dotyczące miasta Białej Podlaskiej i Podlasia. Posiada ponad 7.000 muzealiów. Do najcenniejszych należy Inwentarz dóbr Radziwiłłowskich, klucz Sławatycze z 1765 roku.
W zbiorach działu znajduje się przekazana przez Stefana Kryńskiego bogata kolekcja archiwaliów i fotografii rodziny Barwińskich i Kryńskich, oraz dokumenty dotyczące pracy naukowej Profesora.
Posiadamy również bogaty zbiór dokumentów i egzemplarzy prasy NSZZ „Solidarność” z lat 1980-1990.
Sekcja militariów i odznak oraz odznaczeń wojskowych posiada w swoich zbiorach ponad 300 militariów i 600 odznak i odznaczeń wojskowych. Do najcenniejszych militariów należy sześć luf armatnich rosyjskich wz. 1805 (jedyne w zbiorach polskich), dwie lufy moździerzy bojowych wz. 1805 (dwie z pięciu w zbiorach polskich). W zbiorze odznak i odznaczeń wojskowych do najcenniejszych należą odznaki pamiątkowych pułków Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.
Wystawa stała „Walka i męczeństwo ludności Podlasia w latach 1939-1947″jest eksponowana w celach więziennych dawnej placówki Gestapo w Białej Podlaskiej. Poświęcona jest martyrologii i walce ludności Podlasia przeciwko dwóm okupantom: hitlerowskiemu i sowieckiemu. W poszczególnych celach eksponujemy muzealia poświęcone wybranym problemom historycznym. Wystawa nieczynna z powodu remontu.