Muzeum Południowego Podlasia


Dział Naukowo – Oświatowy

Iwona Maksymiuk – kierownik działu
edukacja@muzeumbiala.pl

Aleksandra Czapska – kustosz
pracownia.art@muzeumbiala.pl

Izabela Litwiniuk – asystent muzealny
promocja@muzeumbiala.pl


tel. +48 508 091 745

Edukacją i obsługą zwiedzania zajmuje się Dział Naukowo-Oświatowy, który
prowadzi następujące formy działalności:
lekcje muzealne
– zajęcia plastyczne
konkursy

 

 

Muzeum Południowego Podlasia może realizować tematy lekcji muzealnych i zajęć praktycznych bezpośrednio na miejscu w szkole. Szczegóły w Dziale Naukowo – Oświatowym pod nr tel. +48 508 091 745
Pracownicy Działu Naukowo-Oświatowego oprowadzają wszystkie grupy wycieczkowe
zwiedzające Muzeum.
W celu zgłoszenia grupy na lekcję muzealną lub zwiedzanie wystaw prosimy dzwonić pod nr tel. +48 508 091 745
zajęcia teoretyczne – 3 zł. od osoby
zajęcia praktyczne – 8 zł. od osoby
Opłata za zajęcia praktyczne może się zwiększyć w zależności od wysokości kosztów materiałów.
Lekcje muzealne należy zamówić na 2 tyg. przed planowanymi zajęciami w Dziale Naukowo Oświatowym. Szczegóły w regulaminie zajęć muzealnych (pdf).
Opiekunowie klas zobowiązani są pozostać z grupą przez cały czas trwania zajęć.
Nauczyciele mogą realizować z klasą własny program na terenie Muzeum po uprzednim uzgodnieniu.