Muzeum Południowego Podlasia


Archeologia

Mieczysław Bienia – kierownik

 tel. 83 341 67 61

archeologia@muzeumbiala.pl

Dział Archeologii jest najmłodszym działem w strukturze placówki. Powstał w grudniu 1995 roku ze zbiorów istniejącego wcześniej Magazynu Archeologii, w którym gromadzono obiekty pochodzące z badań archeologicznych prowadzonych na terenie Południowego Podlasia. Zbiór muzealiów archeologicznych tworzy ponad 100.000 eksponatów, na które składają się zarówno przedmioty codziennie używane w gospodarstwie domowym oraz broń, dary grobowe, skarby i ozdoby. Najczęściej do zbiorów archeologicznych trafiają naczynia gliniane oraz ich fragmenty, kafle, przedmioty metalowe wykonane zarówno z brązu jak i z żelaza oraz różnego rodzaju ozdoby.

 

  
 

 

 

 

Znajdujące się w zbiorach przedmioty reprezentują prawie wszystkie okresy i kultury archeologiczne, które funkcjonowały na obszarze obecnego Południowego Podlasia od paleolitu schyłkowego (IX tys. lat przed Chrystusem) do czasów nowożytnych związanych z powstaniem miast i wsi historycznych (XIV-XVII w.)
Od 1983 roku nastąpił systematyczny napływ eksponatów pochodzących z badań powierzchniowych i wykopaliskowych prowadzonych na terenie ówczesnego województwa bialsko – podlaskiego.
Najciekawsze muzealia archeologiczne pochodzą z badań wykopaliskowych wielosezonowych prowadzonych na następujących stanowiskach archeologicznych:
– skarb sierpów krzemiennych z Parczewa (lata 1985 i 1987)
– osada i cmentarzysko kultury jastorfskiej i przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Dobryniu Małym (lata 1996-1999)
– osada wczesnośredniowieczna z X-XII wieku w Bublu Łukowiskach (lata 1995 i 1996)
– obozowisko wielokulturowe z epoki kamienia-epoki brązu w Hannie (1996)
– cmentarzysko kultury łużyckiej w Łomazach (2001)
– osadzie wielokulturowej z okresu wpływów rzymskich i najstarszych faz wczesnego średniowiecza w Łukowisku (1999)
– grodzisko wczesnośredniowieczne w Strzyżewie (2003)
– cmentarzysko kultury grobów kloszowych w Grodzisku (1995-1996)
– założenie pałacowo – obronne w Białej Podlaskiej (1982-1984 i 2000-2003).