Muzeum Południowego Podlasia

 

Tytuł projektu: Bezcenne dziedzictwo. Konserwacja kolekcji Bazylego Albiczuka ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

Moje życie nieodłączone od roślin, malarstwo również. Podobnie jak ja tu sadzę, jak ja tu komponuję, tak samo komponuję na obrazie.”
Bazyli Albiczuk

 

Bazyli Albiczuk, Czerwcowy wschód słońca, 1984 rPo trwających kilka miesięcy kompleksowych pracach konserwatorskich i restauratorskich do Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiejpowróciło95 obiektów na podłożu płóciennym i papierowym – obrazów, rysunków, akwarel, zeszytów z zapiskami – stanowiących spuściznę po Bazylim Albiczuku, genialnym samouku z Dąbrowicy Małej. By stale podnosić standardy przechowywania i zabezpieczania zbiorów w ramach projektu konserwacji poddano również oryginalne ramy, powstały nowe oprawy do prac graficznych i malarskich oraz pudła i koperty bezkwasowe do przechowywania prac na podłożu papierowym. Działania przeprowadzono w ramach projektu „Bezcenne dziedzictwo. Konserwacja kolekcji Bazylego Albiczuka ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia”, który został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.
Pochodzący z południowego Podlasia Bazyli Albiczuk, porównywany do dwóch innych genialnych samouków – Henri Rousseau oraz Nikifora Krynickiego – zasłynął cyklem „Ogrody” z 1965 r. Twórczość oraz pasja, z jaką tworzył swoje barwne kompozycje botaniczne opisywane były w licznych artykułach i publikacjach, a jego prace chętnie pokazywano na wystawach zbiorowych i indywidualnych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Artysta był wielokrotnie odznaczany, w tym przyznawaną przez MKiDN prestiżową Nagrodą im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.
Ostatnia duża, retrospektywna wystawa prac tego artysty miała miejsce w 2015 r. w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej w 20. rocznicę jego śmierci. Z tej okazji wydany został także poświęcony twórczości Albiczuka album „Ogrody” oraz zaprojektowany przy głównej siedzibie Muzeum ogród Albiczuka, dla którego inspiracją stał się jeden z obrazów twórcy.
Nie ustając w popularyzacji kolekcji Bazylego Albiczuka, jej walorów artystycznych i poznawczych ze szczególnym wskazaniem na możliwość inspiracji dziedzictwem kulturowym na co dzień w 2018 r. bialskie Muzeum ogłosiło konkurs pt. „Żywy obraz – projekt ogrodu inspirowany twórczością Bazylego Albiczka”, skierowany do uczniów klas technikum architektury krajobrazu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej. Zwycięski projekt zrealizowano we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej oraz Zakładem Produkcyjno – Handlowym „Zieleń” Sp. z o.o.
Prace „podlaskiego Nikifora” rozsiane są dzisiaj po całym świecie, znaleźć je można w wielu kolekcjach prywatnych i państwowych. Jednak to właśnie kolekcja Muzeum Południowego Podlasia stanowi najbardziej kompleksowy zbiór dorobku artysty. Oprócz prac malarskich, rysunków i grafik zawiera on bowiem również zapiski, dzienniki i korespondencję Albiczuka, które stanowią jego swoisty manifest twórczy.
Dzięki rozpoczętemu w 2018 r. generalnemu remontowi obiektów wchodzących w skład zespołu siedziby Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej planowane jest poszerzenie oferty wystawienniczej, w tym wystawa stała kolekcji Bazylego Albiczuka. Prace nad nową ekspozycją rozpoczną się w 2019 r.
Prace i zeszyty Bazylego Albiczuka  po konserwacji >>>>>>