Muzeum Południowego Podlasia

„Biała Podlaska z okresu niepodległości”

Regulamin Konkursu:
 
1. Organizatorem Konkursu jest:
Dział Naukowo – Oświatowy Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, ul Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 341 67 58 / edukacja@mueumbiala.pl
 
2. Cel:
a) Popularyzacja wiedzy z okresu XX – lecia międzywojennego dotyczącej miasta Biała Podlaska
b) Uczczenie 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości
 
3. Adresaci:
a) Konkurs przeznaczony jest dla osób od18 lat
b) Osoby poniżej 18 lat mogą brać udział w konkursie za zgodą opiekuna prawnego
 
4. Zasady Konkursu:
a) Konkurs ogłoszony zostanie na stronie Muzeum: muzeum@muzeumbiala.pl oraz w lokalnej prasie
b) Konkurs trwa od 2 lipca do 5 września 2018 roku. Losowanie nagród odbędzie się 6 września
c) Konkurs zawiera 9 pytań
d) Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie karty odpowiedzi na adres Organizatora : Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12 lub edukacja@muzeumbiala.pl do 5 września
e) Odpowiedzi konkursowe powinny zawierać imię i nazwisko uczestnika Konkursu, jego adres oraz numer telefonu
f) Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnione i dostarczone w wersji papierowej oświadczenie dotyczące upublicznienia danych osobowych uczestnika. Do pobrania na stronie i w siedzibie Organizatora
 
5. Nagrody:
a) Na uczestników Konkursu czekają atrakcyjne nagrody książkowe
b) Informacja o laureatach Konkursu zostanie umieszczona na stronie Organizatora i w lokalnej prasie

 

Oświadczenia i zgody dotyczące upublicznienia danych osobowych związane z Konkursem.
(do pobrania >>> zgody-i-oświadczenia )

 

Pytania:
1.  Który z bialskich kościołów w okresie XX – lecia międzywojennego pełnił funkcję kościoła garnizonowego
2. Podaj nazwy jednostek wojskowych stacjonujących w Białej Podlaskiej w okresie XX- lecia międzywojennego
3. Wymień nawy dwóch zakładów pracy funkcjonujących w Białej w okresie XX – lecia
4. Wyjaśnij, dlaczego w Białej znajduje się pomnik 34 pp
5. Ile szpitali znajdowało się w Białej w latach XX – lecia międzywojennego
6. Czy w Białej w okresie XX – lecia znajdowała się synagoga żydowska. Jeśli tak, to w którym miejscu
7. Podaj nazwy trzech pism lokalnych, które ukazywały się w mieście w okresie XX – lecia międzywojennego
8. W roku 1928 w Białej odsłonięto pomnik, komu był on poświęcony
9. Jaką działalność w Białej Podlaskiej prowadzili: bracia Bratting, Józef Weraks, Karol Smoleński