Muzeum Południowego Podlasia

W niedzielę 18 marca, w świątecznej już atmosferze odbyły się w naszym Muzeum rodzinne warsztaty rękodzieła ludowego. Twórczynie ludowe pochodzące z Rossosza: Pani Stanisława Mazurek i Pani Bogumiła Koprianiuk zapoznały uczestników z techniką wykonania pająka- dekoracji dawnej izby. Dzieci wraz z rodzicami bardzo zaangażowały się w pracę , dzięki czemu powstała piękna ozdoba naszej Sali Oświatowej .Dwa pająki, wykonane przez twórczynie wcześniej, zostały nam podarowane na potrzeby działalności edukacyjnej.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.