Muzeum Południowego Podlasia

Promocja książki „Bazyli Ogrody Albiczuk”.

18 października 2015r o o godz. 1600

 

Promocja książk  "Bazyli <i srcset=Ogrody Albiczuk".” width=”550″ height=”370″ />

Album: Bazyli Albiczuk Ogrody
Tekst, opracowanie i redakcja: Agnieszka Mikszta
Biogram: Małgorzata Nikolska
Wykorzystane cytaty pochodzą z zapisków Bazylego Albiczuka, znajdujących się w zbiorach Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.
Wszystkie reprodukowane prace pochodzą z kolekcji Muzeum.
Wykorzystano zdjęcia Stefana Okołowicza, znajdujące się w zbiorach Muzeum – autorowi dziękujemy za zgodę na wykorzystanie.
Projekt graficzny i skład: Anita Wasik
Druk:  Zakład Poligraficzny Moś&Łuczak
cena: 80 zł
Cena promocyjna w dniu promocji 65 zł (18.10.2015, godz. 1600 w Muzeum Południowego Podlasia, ul. Warszawska 12)
 
Z okazji Roku Kolberga 2014 realizowaliśmy projekt Usłyszeć tradycję. Bądźmy jak Oskar Kolberg! Jednym z działań były warsztaty muzyczne: instrumentalne i wokalne. Miło nam, że dzisiaj, ponad rok po warsztatach możemy zaprosić Państwa na mini koncert zespołu śpiewaczego SOKOTUCHY. Powstał on po naszych warsztatach śpiewaczych. Uczestniczki warsztatów chciały śpiewać dalej, uczyć się i powstał zespół, który pod swoje skrzydła przyjęła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej Bożena Pawlina-Maksymiuk.
Zespół prowadzi Natalia Iwaniuk, etnolog, etnomuzykolog, prowadząca i dyrygująca chórami cerkiewnymi na terenie diecezji lubelsko – chełmskiej.
Zespół wykonuje gł. pieśni z naszego terenu, w języku chachłackim (zwanym również językiem prostym).
W tym roku zespół występował na dożynkach na wszystkich szczeblach: od gminnych po wojewódzkie, na obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w Woskrzenicach, obecnie przygotowuje się do międzynarodowego przeglądu pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach. jest to więc jedna z (nie tak licznych dotychczas) okazji, żeby posłuchać tego młodego zespołu.
Na koncercie usłyszymy gł. pieśni pogrzebowe, wykonywane dawniej na naszym terenie po chachłacku. Będą to pieśni o charakterze refleksyjnym, niosące zadumę nad życiem człowieka.
Ponieważ album został wydany z okazji 25 rocznicy śmierci Bazylego Albiczuka, jest wspomnieniem o artyście, jest to również okazja do zadumy. Repertuar obejmie również inne pieśni, w innym charakterze.
Zakończeniem spotkania będzie projekcja filmów o Bazylim Albiczuku.
Serdecznie zapraszamy nie tylko po książkę, ale i na wyjątkowy koncert oraz filmy przypominające postać artysty
 
Bazyli Albiczuk, nieprofesjonalny artysta z podlaskiej wsi Dąbrowica Mała. Zakochany w przyrodzie, swą twórczość postrzegał jako hołd jej składany. W 1965 roku stworzył pierwszy obraz z cyklu „Ogrody”, który od razu przyniósł mu zainteresowanie kolekcjonerów i badaczy. Cykl stanowił „odrodzenie” po przejściu ciężkiego załamania. „Specjalizacja”, jak to określał, męczyła go: „Nie tylko kwiaty ogrodowe, ale i przydrożne byliny też są piękne i miłe dla duszy. Nie tylko parki i ogrody, ale i samotne stare wierzby przydrożne, lub grusze wśród pól wabią ku sobie” – pisał. Jego twórczości malarskiej towarzyszyły głębokie przemyślenia estetyczne i etyczne, które przez lata zapisywał….
Wystawa : „Nie zapominajmy o ogrodach” Bazyli Albiczuk Twórczość.