Muzeum Południowego Podlasia

Konkurs fotograficzny

Biała-widoki mojego miasta

Organizator
Organizatorem konkursu „Biała-widoki mojego miasta.” jest Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej mieszczące się przy ul. Warszawskiej 12
Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej : www.muzeumbiala.pl

 

Cele konkursu
  • propagowanie wśród młodzieży, sztuki fotografowania jako jednej z form wypowiedzi artystycznej, która jest jednocześnie najbardziej dostępnym środkiem wyrazu
  • wykształcenie umiejętności doboru ujęcia do kadru z użyciem koloru i światła, adekwatnie do obiektu
  • odkrywanie zakątków miasta, ciekawych miejsc nie tylko związanych z historią , zaułków i detali architektonicznych

 

Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych .
2. Autor wykonuje samodzielnie fotografie obiektów , miejsc lub wykadrowanych fragmentów budowli z uwzględnieniem ciekawej perspektywy, światła, pory dnia.
3. Każdy uczestnik może nadesłać lub dostarczyć do muzeum 3 zdjęcia w formie odbitek
4. Format barwnych lub czarno-białych zdjęć nie może być mniejszy niż 15×21 cm
5. Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać
6. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać : imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy(nie jest obowiązkowy), adres zamieszkania oraz nr tel.
7. Prace konkursowe należy nadesłać lub złożyć w naszej placówce
do 15 września 2015 r. – termin został przedłużony do 21 września 2015r.

  

Rozstrzygniecie konkursu oraz nagrody

 

1. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatorów w terminie
do 21 września b.r.
2. Wyniki konkursu podane będą na stronie internetowej muzeum oraz na Facebook do 23 września
3. Oficjalne rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się w czasie obchodów Dni Patrona Miasta (pod koniec września)

 

Zastrzeżenia
1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii w czasie przesyłki
2. Jury ma prawo wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć w celach reklamowych
4. Fotografie z chwilą nadesłania przejdą na własność organizatorów
5. Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane

 

Biuro organizacyjne
Dział Naukowo- Oświatowy Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
Ul. Warszawska 12 ,21-500 Biała Podlaska
Tel. 083 341 67 58
e-mail: edukacja@muzeumbiala.pl, www.muzeumbiala.pl