Muzeum Południowego Podlasia

Rozstrzygnięcie konkursu „Mój region „ odbędzie się 11 czerwca 2015 roku
w siedzibie Muzeum ul. Warszawska 12
9:00 – Szkoły Podstawowe
10:30 –Gimnazja
12:45 – Wręczenie nagród i dyplomów