Muzeum Południowego Podlasia

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży

Moja przygoda w muzeum”

 

Konkurs pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizowany przez Muzeum Okręgowe w Toruniu skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat.
Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się ze zbiorami określonego muzeum (sztuki, historycznego, archeologicznego , etnograficznego, przyrodniczego, techniki, rzemiosła, biograficznego i innych), jak również muzeów na otwartym powietrzu, galerii sztuki oraz ekspozycji o charakterze muzealnym prezentowanych w innej niż muzealna przestrzeni wystawienniczej.
Uczestnicy konkursu będąc pod wpływem atmosfery towarzyszącej zwiedzaniu ekspozycji oraz oddając nastrój panujący na wystawie wykonują jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych, związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów ( kolekcją ).
Technika wykonanych prac , w tym form przestrzennych i multimediów ( grafika komputerowa, film) jest dowolna , jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji , którą wymieniono powyżej .

 

Akceptowane prace:
  • prace na powierzchni płaskiej(malarstwo, grafika, rysunek , i inne) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać )
  • formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50×50 cm.
  • grafika komputerowa – wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
  • multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min. nagrane w formacie MPEG- 4)
Prace winny zawierać czytelne informacje:
  • pełne imię i nazwisko autora pracy
  • dokładny wiek autora
  • tytuł pracy
  • nazwę i adres szkoły bądź instytucji kierującej prace na Konkurs
  • pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego.
 
Prace należy przesłać do dnia 11 stycznia 2015 r. na adres:
Muzeum Południowego Podlasia
w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 12
21-500 Biała Podlaska
tel. (083) 341-67-58
e-mail: edukacja@muzeumbiala.pl
www.muzeumbiala.pl

 

Komisja dokona oceny nadesłanych prac, wytypuje najlepsze do nagród , wyróżnień i wystawy pokonkursowej . Podsumowanie Konkursu (rozdanie nagród połączone z wernisażem wystawy) planowane jest pod koniec stycznia 2015 r. Informacja o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach zostaną przesłane pocztą.
Prace nagrodzone i wyróżnione organizatorzy przekażą na eliminacje ogólnopolskie do Torunia.

 

Uwagi organizatora:
-prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora . Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami , m. in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach i innych wydawnictwach oraz na stronie internetowej muzeum).