Muzeum Południowego Podlasia

Zapraszamy na spotkania ze Zdzisławem Kozłowskim prezesem Klubu Motocyklowego Grom, pt. „Człowiek, pojazd, droga”.
Spotkania dla dzieci i młodzieży szkolnej organizujemy w każdy wtorek i czwartek /po wcześniejszym zgłoszeniu/ w godzinach 9:00-15:00 .
Czas trwania – 1 godz.
Koszt – 2 zł./os
Kontakt – te. 833416758
Koszt obejmuje również zwiedzanie wystawy „Polski motocykl 1945 – 1985”