Muzeum Południowego Podlasia

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO „MÓJ REGION”


ORGANIZATOR – Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.

CELE – Wzbogacenie wiedzy uczniów o najbliższym regionie, umocnienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania.
UCZESTNICY – W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
ORGANIZACJA – Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. I etap pisemny, /marzec 2012/, II etap pisemny i ustny /czerwiec 2012 /.Pierwszy etap odbędzie się w siedzibie Muzeum lub innym obiekcie w zależności od ilości uczestników.
Warunkiem udziału jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa do 15 stycznia 2012 na adres: Muzeum Południowego Podlasia ul. Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska. W zgłoszeniu obok nazwisk uczniów prosimy podać imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów. Uczestnicy będą rozwiązywać zadania testowe opracowane na podstawie zaleconej literatury przedmiotu. W przypadku zgłoszenia do I etapu dużej liczby uczniów, organizatorzy przewidują możliwość ograniczenia ich liczby. Szkoły zgłaszające większą liczbę uczestników, są zobowiązane samodzielnie przeprowadzić eliminacje szkolne. Do II etapu zostanie dopuszczonych 40 uczniów, którzy otrzymają najwyższą punktację. Uczniowie ci wezmą udział w wycieczce historycznej na trasie: Biała Podl. – Łomazy – Horodyszcze – Jabłoń – Wisznice – Romanów – Sławatycze – Jabłeczna – Kodeń – Kostomłoty – Zastawek – Białka – Biała Podlaska. Informacje dotyczące zakwalifikowanych uczniów dokładnym terminie wycieczki i II etapu konkursu zostaną przesłane pocztą. W trakcie II etapu uczestnicy odpowiedzą pisemnie na zadania testowe. Pytania będą dotyczyły znajomości literatury przedmiotu oraz wiadomości przekazanych w trakcie wycieczki. Autorzy 12-15 najlepszych odpowiedzi wezmą udział w eliminacjach ustnych. Suma punktów za test II etapu i odpowiedź ustną będzie decydowała o kolejności miejsca. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.
LITERATURA PRZEDMIOTU – Antoni Jodłowski -„Najważniejsze obiekty zabytkowe Białej Podl.” „Dzieje obiektów zabytkowych z wybranych miejscowości północno-wsch. części woj.lubelskiego” „Legendy i bajki o bialskich Radziwiłłach”,”Pomniki ,popiersia,tablice pamiątkowe w Bialej Podl.”, „Radziwiłłowie w Bialej na Podl.”. Anna Kubiak – „Biała na Podl.”/Do nabycia w siedzibie Muzeum/.