Muzeum Południowego Podlasia

„Gość w dom, Bóg w dom. Podróż przez Podlasie”

8 czerwca – 14 września 2014

 

 <i>„Gość w dom, Bóg w dom. Podróż przez Podlasie”</i>

    Wystawa „Gość w dom, Bóg w dom. Podróż przez Podlasie” to fotograficzno – artystyczna opowieść, impresja na temat tego, co charakteryzuje Południowe Podlasie w sensie krajobrazowym, kulturowym i religijnym. Na wystawie przedstawione zostały prace autorów związanych rodzinnie z Podlasiem oraz przyjezdnych – uczestników plenerów janowskich, artystów profesjonalnych, amatorów i twórców ludowych. Zestawione ze sobą rożne formy wypowiedzi artystycznej, jak fotografia, malarstwo, rzeźba utworzyły sentymentalny i pełen emocji obraz ziemi podlaskiej, gdzie Bóg, ziemia, dom, rodzina – to wartości silnie zakorzenione w mentalności ludzkiej.
    Wystawa ze zbiorów artystycznych i etnograficznych Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej oraz prywatnych archiwów fotograficznych Elżbiety Jakoniuk, Małgorzaty Piekarskiej, Łukasza Siejki, Artura i Jolanty Tabor, Adama Trochimiuka.
    Wystawa jest częścią ekspozycji „Gość w dom, Bóg w dom. Podróż na Podlasie”, prezentowanej w 2013 roku podczas XIV Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO w Kielcach – największych w Polsce targów branży sakralnej.
     Wystawie towarzyszy film o Podlasiu p.t. „Magiczne miejsca”, zrealizowany przez Zbigniewa Maciejuka.
Kurator wystawy: Violetta Jarząbkowska

 

 

źródło: Sentymentalny obraz ziemi podlaskiej – www.pulsmiasta.tv

 

 

Film o Podlasiu p.t. „Magiczne miejsca”, zrealizowany przez Zbigniewa Maciejuka.

żródło: www.pulsmiasta.tv