Muzeum Południowego Podlasia

Bug pejzaż nostalgiczny
14grudnia godz.18.00
 
 
Pokaz zdjęć Artura Tabora  w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.  Spotkanie z udziałem Pani Jolanty Tabor.