Muzeum Południowego Podlasia

Konkurs na logo  „Roku J.I Kraszewskiego”.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie logo „Roku J.I Kraszewskiego”.(organizowanego jako cykl imprez na terenie miasta Biała Podl.), które będzie wykorzystane jako symbol identyfikujący „Rok J.I Kraszewskiego” oraz jako znak umieszczany m.in. na materiałach promocyjnych i informacyjnych.
Termin składania prac do 20 lutego 2012r.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową w wysokości 1000 zł.
Konkurs ma charakter otwarty.
Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:
a) działać jako symbol
b) zawierać znak graficzny oraz logotyp „2012. Rok J.I Kraszewskiego”
c) funkcjonować w wersji kolorowej i czarno – białej
d) być łatwa do rozpoznania i zapamiętania.

 

Organizatorem konkursu jest:
  1. Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 12,
  2. Miejska Biblioteka Publiczna ul. Warszawska 12a
  3. Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 11.
Pełna wersja regulaminu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania:
Regulamin konkursu (do pobrania w formacie pdf)
Karta zgłoszeniowa (do pobrania w formacie doc)