Muzeum Południowego Podlasia

Otwarcie Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej po modernizacji.

23 października 2020 roku odbyło oficjalne otwarcie głównego gmachu muzeum z udziałem władz miasta, darczyńców, zaproszonych gości oraz pracowników muzeum.
Uroczystego otwarcia budynku po przebytej modernizacji dokonali Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk oraz Dyrektor Muzeum Południowego Podlasia Pani Violetta Jarząbkowska.
Po ponad dwuletnim remoncie i aranżacji nowych ekspozycji udostępnione zostały zwiedzającym nowe wystawy stałe:
  • Archeologia na pograniczu podlasko-poleskim
  • Biała za czasów Radziwiłłów
  • Historia miasta w latach 1795-1938
  • Konie, jeźdźcy, zaprzęgi w malarstwie polskim XIX i XX wieku
  • Ikona – święta tajemnica
  • Przedstawienia dewocyjne w zbiorach etnograficznych
  • Ogrody – twórczość Bazylego Albiczuka
  • Kultura ludowa Południowego Podlasia
Przez cały weekend mieszkańcy miasta i regionu mogli, bezpłatnie odwiedzić muzeum, brali udział w quizie na spostrzegawczość rozwiązując zagadki w oparciu o nowe wystaw. Oglądali projekcję dawnych fotografii przed budynkiem muzeum oraz wystawę plenerową prezentującą zespół pałacowo – obronny Radziwiłłów w dawnej fotografii.