Muzeum Południowego Podlasia

17 września odbyło się rozstrzygniecie kolejnej edycji konkursu fotograficznego „ Konie, jeźdźcy, zaprzęgi”.

Jury obradowało w składzie:
Przewodniczący: Artur Bieńkowski (fotograf)
Członkowie: Mirosław Bajkowski (fotograf)
Izabela Litwiniuk  (specjalność w zakresie turystyka i rekreacja)
 
Wzięło w nim udział 13 uczestników z Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego. Celem konkursu było:
– propagowanie wśród młodzieży sztuki fotografowania, jako jednej z form wypowiedzi artystycznej, która jest jednocześnie najbardziej dostępnym środkiem wyrazu,
– wykształcenie umiejętności doboru kompozycji i kadru, z jednoczesnym użyciem koloru i światła adekwatnie do obiektu statycznego i w ruchu,
– wskazanie na rolę konia w dzisiejszym świecie, 
– promocja miejsc i instytucji związanych z hodowlą koni,
– uczestnictwo w pokazach, wyścigach i innych imprezach o charakterze hippicznym,
– nawiązanie poprzez tytuł konkursu do kolekcji „ Konie,  jeźdźcy, zaprzęgi w malarstwie polskim XIX i XX wieku”,  będącej w zbiorach Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.
– tegoroczna edycja konkursu ma na celu zapoznanie z twórczością Ludwika Maciąga oraz upamiętnienie jego 100. Rocznicy Urodzin.
Na konkurs dostarczono 36 fotografii w formie odbitek i plików jpg.
Jury przyznało 7 nagród i 2 wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych, 7- 10 lat i 11- 18 lat
 
I kategoria ( 7-10 lat):
 
Nagrody
  • Zuzanna Turowska, 7 lat
  • Mateusz Jakubczyk,  klasa II
  • Julia Sosenko, 8 lat
  • Helena Sacharuk, 10 lat
 
II kategoria wiekowa ( 11- 18 lat)
 
Nagrody
  • Oliwia Kwiatkowska, 16 lat ( za dwie prace)
  • Adam Piekarski, 17 lat
  • Emilia Czapska, 13 lat
 
Wyróżnienia:
  • Amelia Junczyk, 14 lat
  • Aleksandra Syliwoniuk, 18 lat
 
 
Wszystkim laureatom gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłym roku.
  Szczególne podziękowania kierujemy do opiekunów merytorycznych: Pani Lilli Wielgan- Michaluk, instruktora w Pracowni Grafiki Komputerowej PIKSEL, Bialskiego Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, Pani Justyny Jakubczyk, nauczycielowi plastyki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Białej Podlaskiej, oraz Pani Małgorzaty Piekarskiej, instruktorowi Pracowni Fotograficznej MIGAWKA, Bialskiego Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, których zaangażowanie i pomoc podopiecznym w przygotowaniu prac na konkursy: „Koń jako artystyczna inspiracja” oraz „Konie, jeźdźcy, zaprzęgi”, jest dla nas ogromnym wsparciem organizacyjnym i prestiżowym.