Muzeum Południowego Podlasia

KONKURS HISTORYCZNY „MÓJ REGION” 2020 – REGULAMIN

 
 
 
 
ORGANIZATOR :
Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej Centrum Edukacji Muzealnej
ul. Warszawska 12c ( oficyna zachodnia) 21-500 Biała Podlaska
 
CELE:
1. Popularyzowanie tematyki historycznej miasta i regionu
2. Wzbogacenie i rozwijanie wiedzy uczniów o najbliższym regionie
3. Umocnienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania
4. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów 
 
UCZESTNICY:
1. Uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VI
2. Uczniowie szkół podstawowych  kl. VII – VIII
 
ORGANIZACJA:
1.Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach
I etap  –  pisemny (marzec 2020)
            wycieczka (maj 2020)
II etap – ustny (czerwiec 2020)
2. Etap I Konkursu odbędzie się w siedzibie Muzeum lub innym obiekcie wskazanym przez Organizatora, w zależności od ilości uczestników.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa do 31 stycznia 2020 roku na adres: Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej Centrum Edukacji Muzealnej ul.Warszawska12c (oficyna zachodnia) 21-500 Biała Podlaska
e-mail:edukacja@muzeumbiala.pl, tel. 508 091 745
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie wypełnionej karty zgody udziału w Konkursie i wycieczce historycznej dostępnej na stronie: www.muzeumbiala.pl i w siedzibie Muzeum (załączniki do pobrania)
5. Uczestnicy w I etapie będą rozwiązywać zadania testowe opracowane na podstawie zaleconej literatury przedmiotu ( literatura w załączniku)
6. W przypadku zgłoszenia do I etapu dużej liczby uczniów, Organizatorzy przewidują możliwość ograniczenia ich liczby. Szkoły zgłaszające większą liczbę uczestników, są zobowiązane samodzielnie przeprowadzić eliminacje szkolne
7. Do II etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych 45 uczniów, którzy otrzymają najwyższą punktację w I etapie Konkursu
8. Uczniowie ci wezmą udział w wycieczce historycznej na trasie: Biała Podlaska – Kozula- Kobylany- Cieleśnica – Pratulin- Neple- Koroszczyn- Terespol- Zastawek- Kostomłoty- Kodeń- Jabłeczna- Sławatycze- Romanów- Biała Podlaska
9. Informacje dotyczące zakwalifikowanych uczniów, terminie wycieczki i II etapie Konkursu zostaną zamieszczone na stronie Muzeum
10. W trakcie II etapu Konkursu uczestnicy odpowiedzą ustnie na 3 pytania, które będą dotyczyły znajomości literatury przedmiotu oraz wiadomości przekazanych w trakcie wycieczki historycznej
11. Autorzy 12 – 15 najlepszych odpowiedzi otrzymają nagrody i dyplomy
 
LITERATURA PRZEDMIOTU:
1. Antoni Jodłowski:
• „Najważniejsze obiekty zabytkowe Białej Podlaskiej”
• „Dzieje obiektów zabytkowych z wybranych miejscowości północno-wschodniej części województwa lubelskiego”
• „Pomniki, popiersia, tablice pamiątkowe w Białej Podlaskiej”
• „Radziwiłłowie w Białej na Podlasiu”
2. Anna Kubiak
• „Biała na Podlasiu”

 

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej z przyjemnością informuje uczestników Konkursu Historycznego ‘’Mój Region 2020’’, że został objęty wyróżnieniem w postaci honorowego patronatu Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Gratulujemy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Załączniki:
Karta zgody na udział w Konkursie historycznym (doc)