Muzeum Południowego Podlasia


Konie, jeźdźcy, zaprzęgi w malarstwie polskim XIX i XX wieku”

Wystawa nieczynna z powodu remontu.
Konie, jeźdźcy, zaprzęgi w malarstwie polskim XIX i XX wieku
Konie, jeźdźcy, zaprzęgi – ten szeroki temat określa zarazem jedną z kolekcji Działu Artystycznego Muzeum Południowego Podlasia. Na pojawienie się tej tematyki w zbiorach muzealnych miała znaczący wpływ bliskość najstarszej stadniny koni w Janowie Podlaskim i organizowane tam przez Muzeum w latach 1975-1998 plenery malarskie. Powiększająca się galeria malarstwa współczesnego była uzupełniana zakupami obrazów olejnych, rysunków, akwarel z motywem konia, autorstwa znakomitych artystów polskich tworzących w XIX i w 1 poł. XX wieku. Liczącą ponad 300 muzealiów kolekcję malarstwa dawnego i współczesnego, której tematem przewodnim jest koń, dopełniają rzeźby i wyroby rzemiosła artystycznego.
Na wystawie stałej „Konie, jeźdźcy, zaprzęgi w malarstwie polskim XIX i XX wieku” prezentowane są prace następujących artystów, m.in.: Piotra Michałowskiego, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Antoniego Kozakiewicza, Władysława Maleckiego, Stanisława Kaczor Batowskiego, Stanisława Bagieńskiego, Zygmunta Rozwadowskiego, Józefa Jaroszyńskiego, Juliusza, Wojciecha i Jerzego Kossaków, Jana Kotowskiego, Stanisława Karniewskiego, Kazimierza Sichulskiego, Eugeniusza Gepperta oraz Włodzimierza Łosia, którego dzieło wzbogaciło kolekcję w 2014, dzięki środkom finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Włodzimierz Łoś, „Sanie przed bramą”,1885 Obraz zakupiony w 2014 r. z dofinansowania MKiDN.

Włodzimierz Łoś, „Sanie przed bramą”,1885
Obraz zakupiony w 2014 r. z dofinansowania MKiDN.

 
W 2015 roku z dofinansowania MKiDN do kolekcji zakupiony został obraz „Powrót kwestarza” Alfreda Wierusza-Kowalskiego. Dzieło było międzynarodowym debiutem artysty na Wystawie Światowej w Wiedniu 1873 roku.
Alfred Wierusz-Kowalski, "Powrót kwestarza", 1873. Obraz zakupiony w 2015 r. z dofinansowania MKiDN.

Alfred Wierusz-Kowalski, „Powrót kwestarza”, 1873.
Obraz zakupiony w 2015 r. z dofinansowania MKiDN.

 
Kolejną pracą, którą Muzeum pozyskało do kolekcji dzięki dofinansowaniu Ministra KiDN jest obraz „Czwórka krakowska” Władysława Szernera, zakupiony w 2016 roku. 

Władysław Szerner (ojciec) „Czwórka krakowska”, 1877 Obraz zakupiony w 2016 r. z dofinansowania MKiDN

Władysław Szerner (ojciec) „Czwórka krakowska”, 1877
Obraz zakupiony w 2016 r. z dofinansowania MKiDN

 

W 2017 kolekcję wzbogacił obraz „Spotkanie na grobli” Włodzimierza Łosia, również zakupiony ze środków MKiDN.

Włodzimierz Łoś, „Spotkanie na grobli”, 1883. Obraz zakupiony w 2017 r. z dofinansowania MKiDNWłodzimierz Łoś, „Spotkanie na grobli”, 1883
Obraz zakupiony w 2017 r. z dofinansowania MKiDN

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Aranżacja wystawy powstała dzięki wsparciu firmy LEAR– producenta lekkich elementów architektonicznych

 

Współpraca: