Muzeum Południowego Podlasia


W siedzibie muzeum przy ulicy Warszawskiej 12.

Wystawa nieczynna z powodu remontu.

„Ikona – Święta Tajemnica”

Ikony to niezwykły malarski świat, do dzisiaj urzekają urodą ciemnych, grających złotem płaszczyzn. Fascynują tajemnicą nieruchomych, świętych twarzy niosących w dużych, zapatrzonych oczach tyle prawdy i zadumy nad ludzkim losem. Malarstwo ikonowe trwało niezmiennie przez stulecia, zatopione w kontemplacji, przepojone duchowością i religijnym przeżyciem, rozwijając się niejako na peryferiach sztuki światowej. Ikony są zjawiskiem charakterystycznym i silnie związanym z życiem i historią narodu rosyjskiego, mimo iż powszechne są na całym obszarze związanym z tradycją Cesarstwa Bizantyjskiego. Słowo „ikona” (eikon) w języku greckim oznacza po prostu obraz, portret, wizerunek. W sztuce określeniem tym przywykło się nazywać obrazy sakralne charakterystyczne dla chrześcijańskich kościołów obrządku wschodniego, wyobrażające Chrystusa, Matkę Bożą, postacie świętych i sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno – symboliczne.

„Ikona”
„Ikona”
„Ikona”
„Ikona”
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail

 

 

 

Carskie wrota z wyobrażeniem Zwiastowania (Archanioła Gabriela i Marii)
oraz czterech ewangelistów, Rosja, XIX w.
Zakupiono w 2016 r. z dofinansowania MKiDN

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego