"Bezcenne dziedzictwo. Konserwacja kolekcji Bazylego Albiczuka ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia.

pages bg right

 

Tytuł projektu: Bezcenne dziedzictwo. Konserwacja kolekcji Bazylego Albiczuka ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

AKWARELE I RYSUNKI