Muzeum Południowego Podlasia

Protokół

z posiedzenia jury konkursu plastycznego „Moja Przygoda w Muzeum”, które odbyło 21 stycznia 2019 roku.

Skład jury:
Mgr Aleksandra Czapska- kustosz
Mgr Iwona Maksymiuk- kustosz
Mgr Renata Sobczak
Konkurs, w którym wzięli udział uczniowie z Białej Podlaskiej oraz z terenu powiatów: bialskiego i radzyńskiego, miał za zadanie:
– rozszerzenie form współpracy muzeum ze szkołami ,
– wzbogacenie wiedzy plastycznej uczniów,
– kształtowanie upodobań estetycznych ,
– popularyzację zbiorów muzealnych.
Na konkurs dostarczono 140 prace z różnych dziedzin sztuk plastycznych: rzeźba, rysunek, grafika , malarstwo, fotografia oraz techniki mieszane (asamblaż, kolaż).
Przy ocenie prac uwzględniono następujące kryteria :
– wiek uczestnika ,
– poziom artystyczny,
– oryginalność pomysłu i wykonania ,
– zgodność z tematyką konkursu.
Jury przyznało 22 nagrody i 34 wyróżnienia V kategoriach wiekowych :
I – dzieci w wieku od 4- 6 lat
II – dzieci w wieku 7-9 lat
III – dzieci 10- 12 lat
IV – 13- 15 lat
V- 16-19 lat
Spośród dzieci w pierwszej kategorii wiekowej 4-6 lat przyznano nagrody:
I miejsce:
 • Anastazja Samociuk , 6 lat, Przedszkole Samorządowe nr 13 w Białej
  Podlasiej, ( opiekun: Anna Stefaniuk),
II miejsce:
 • Amelia Zyszczyk, 6 lat, Zespół Szkół w Białce k. Radzynia, ( opiekun, Agnieszka Kapczuk)
  III miejsce:
 • Jgoda Kopik, 6 lat, Przedszkole Samorządowe nr 13 w Białej Podlaskiej, (opiekun: Teresa Bandzarewicz)
Wyróżnienia:
 • Gabriela Stankiewicz, 5 lat, Przedszkole Samorządowe nr 13 w Białej Poldaskiej ( opiekun: Iwona Chomiuk)
 • Mateusz Jakubczyk, 6 lat, Przedszkole Samorządowe nr 3 w Białej Podlaskiej ( opiekun: Agata Żuk)
W drugiej kategorii wiekowej 7- 9 lat nagrody otrzymali:
I miejsce :
 • Maja Maksymiuk, 8 lat, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola w Wisznicach , op. Aleksandra Maksymiuk
II nagroda :
 • Julia Sosenko, 7 lat, Katolicka Szkoła Podstawowa im. C. Norwida w Białej Podlaskiej, opiekun, Magdalena Kuźmiuk
III nagroda :
 • Hanna Jaszczuk , 7 lat, Katolicka Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida, opiekun: Magdalena Kuźmiuk
  Marika Pieńkus, 8 lat, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Białce k/ Radzynia Podlaskiego, op. Małgorzata Sieńska
WYRÓŻNIENIA:
 • Filip Gromadzki, 8 lat, Katolicka Szkoła Podstawowa im. C. Norwida w Białej Podlaskiej, opiekun, Magdalena Kuźmiuk
 • Paulina Biskupska, 8 lat, Katolicka Szkoła Podstawowa im. C. Norwida w Białej Podlaskiej, opiekun, Magdalena Kuźmiuk
 • Maja Matyjaszek, 8 lat, , Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Białce k/ Radzynia Podlaskiego, op. Małgorzata Sieńska
 • Natalia Łój, 8 lat, Katolicka Szkoła Podstawowa im. C. Norwida w Białej Podlaskiej, opiekun, Magdalena Kuźmiuk
 • Michał Kochanowski, 8 lat, Katolicka Szkoła Podstawowa im. C. Norwida w Białej Podlaskiej, opiekun, Magdalena Kuźmiuk
 • Julia Kalicka, 8 lat, Katolicka Szkoła Podstawowa im. C. Norwida w Białej Podlaskiej, opiekun, Magdalena Kuźmiuk
 • Zuzanna Rudzka, 8 lat, Katolicka Szkoła Podstawowa im. C. Norwida w Białej Podlaskiej, opiekun, Magdalena Kuźmiuk
 • Damian Juchimiuk, 8 lat, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Białce k/ Radzynia Podlaskiego, op. Małgorzata Sieńska
W trzecie kategorii wiekowej nagrody otrzymali:
I miejsce :
 • Adrian Kulicki, 12 lat, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola w Wisznicach, op. Dorota Kulicka
 • Marcin Kulicki, 12 lat, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola w Wisznicach, op. Dorota Kulicka
II miejsce :
 • Kamil Rogalski, kl. V, Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej, opiekun: Justyna Jakubczyk
III miejsce :
 • Maria Goławska, kl. VI, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Białej Podlaskiej, opiekun: Jarosław Struk
WYRÓŻNIENIA:
 • Małgorzata Sosnowska, kl. VI, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Białej Podlaskiej, opiekun: Jarosław Struk
 • Weronika Tur, 11 lat, Szkoła Podstawowa w Chotyłowie, opiekun: Magdalena Kuźmiuk,
 • Malwina Andrzejczuk, 12 lat, Zespół Szkół w Białce k/ Radzynia Podlaskiego, opiekun: Grażyna Hankiewicz
 • Anita Sokół, 12 lat, Zespół Szkół w Białce k/ Radzynia Podlaskiego, opiekun: Grażyna Hankiewicz
 • Martyna Mańko, 12 lat, Zespół Szkół w Białce k/ Radzynia Podlaskiego, opiekun: Grażyna Hankiewicz
 • Julia Chacewicz, 10 lat, Szkoła Podstawowa w Chotyłowie, opiekun: Magdalena Kuźmiuk,
 • Marcin Borodijuk , kl. V, Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej, opiekun: Justyna Jakubczyk
 • Jakub Jeż, 11 lat, Zespół Szkół w Ulanie Majoracie, opiekun: Barbara Karwowska
 • Helena Borysiuk, 12 lat, Zespół Szkół w Białce k/ Radzynia Podlaskiego, opiekun: Grażyna Hankiewicz
 • Michał Pasek, 12 lat, Zespół Szkół w Białce k/ Radzynia Podlaskiego, opiekun: Grażyna Hankiewicz
 • Zofia Andrzejuk, 12 lat, Szkoła Podstawowa w Piszczacu, op. Renata Owczaruk
 • Wiktoria Gładysz, 10 lat, Zespół Szkół w Ulanie Majoracie, opiekun: Barbara Karwowska
 • Maksymilian Artecki , 10 lat, Szkoła Podstawowa w Chotyłowie, op. Magdalena Kuźmiuk
W czwartej kategorii wiekowej nagrody otrzymali:
I miejsce
 • Joanna Zielińska , 13 lat, , Zespół Szkół w Białce k/ Radzynia Podlaskiego, opiekun: Grażyna Hankiewicz
II miejsce
 • Julia Teodorczyk, 14 lat, Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej, op. Dariusz Sikora
 • Weronika Mirska, 13 lat, , Szkoła Podstawowa w Piszczacu, op. Renata Owczaruk
III miejsce
 • Martyna Żukowska, Agnieszka Lewkowicz, 15 lat, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Piszczacu, opiekun: Renata Owczaruk
 • Natalia Ozimek, kl. VII, , Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Białej Podlaskiej, opiekun: Jarosław Struk
WYRÓŻNIENIA
 • Roksana Misiejuk, kl. VII, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Białej Podlaskiej, opiekun: Jarosław Struk
 • Natalia Multan, 15 lat, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Piszczacu, opiekun: Renata Owczaruk
 • Kinga Biernacka 15 lat, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Piszczacu, opiekun: Renata Owczaruk
 • Łucja Jaszczuk, 13 lat, Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej, opiekun: Jacek Centkowski
 • Za dwie prace , Mateusz Osiak, 13 lat, Zespół Szkół w Ulanie Majoracie, opiekun: Barbara Karwowska
 • Natalia Gogół, 13 lat, Zespół Szkół w Białce k/ Radzynia Podlaskiego, opiekun: Grażyna Hankiewicz
Nagrody w piątej kategorii wiekowej otrzymali:
I miejsce:
 • Sandra Kasperuk, 17 lat, IV Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej, opiekun Elżbieta Centkowska
II miejsce:
Za dwie prace
 • Karol Dawidiuk, 17 lat, IV Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej, opiekun Elżbieta Centkowska
 • Julia Zaorska, IV Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej, opiekun Elżbieta Centkowska
III miejsce:
 • Sara Kuśmierczyk, 16 lat, Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Białej Podlaskiej, opiekun: Wiesława Migasiuk
 • Magdalena Kurow, 17 lat, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Białej Podlaskiej, opiekun: Wiesława Migasiuk
 • Karolina Wickiewicz, 17 lat, II Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej, op. Ewa Kwiatkowska
WYRÓŻNIENIA:
 • Weronika Goś, 17 lat, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Białej Podlaskiej, opiekun: Wiesława Migasiuk
 • Natalia Dołęgowska, 17 lat, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Białej Podlaskiej, opiekun: Wiesława Migasiuk
 • Klaudia Koźluk, 16 lat, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Białej Podlaskiej, opiekun: Wiesława Migasiuk
 • Agnieszka Kijora , 16 lat, I Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej, op. Ewa Kwiatkowska
 • Mateusz Pisarzewski, 16 lat, Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach, opiekun: Grzegorz Kulicki
Nagroda Dyrektora Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej przyznana została:
 • Klaudia Guz, 13 lat , Szkoła Podstawowa w Piszczacu, opiekun: Renata Owczaruk
W/w osoby wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.