Muzeum Południowego Podlasia

Czas trwania wystawy oraz  programu edukacyjnego towarzyszącego wystawie przedłużony do 05.05.2019r.

 

W ramach projektu „Bezcenne dziedzictwo. Konserwacja kolekcji Bazylego Albiczuka ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia”, który został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, przeprowadzono kompleksową konserwację i restaurację 95 obiektów na podłożu płóciennym i papierowym – obrazy, rysunki, akwarele, zeszyty z zapiskami artysty – stanowiących spuściznę po Bazylim Albiczuku.
Oprócz prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonano konserwację oryginalnych ram, nowe oprawy do prac graficznych i malarskich, wykonano pudła i koperty bezkwasowe do przechowywania prac na podłożu papierowym, podnosząc w ten sposób bezpieczeństwo oraz standardy przechowywania i zabezpieczania zbiorów.
Na wystawie będzie można zobaczyć efekty końcowe prac konserwatorskich w postaci przepięknych prac oraz dokumentacji konserwatorskiej.
14.12.2018 o godz. 14:00 zapraszamy na otwarcie wystawy i spotkanie z konserwator Marleną Koczorowską, która podsumuje projekt.

Wystawa czynna od 14.12.2018 do 27.01.2019

 

Ulotka „Bezcenne dziedzictwo” (pdf)

 

Program edukacyjny towarzyszący wystawie.

Program edukacyjny