Muzeum Południowego Podlasia

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży

„Moja Przygoda w Muzeum”

Konkurs organizowany przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.
Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej zajmuje się organizacją tego konkursu na poziomie podstawowym. Prace nagrodzone i wyróżnione oraz wybrane na wystawę przekazywane są na eliminacje ogólnopolskie do Torunia.
Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się ze zbiorami określonego muzeum (sztuki, historycznego, archeologicznego , etnograficznego, przyrodniczego, techniki, rzemiosła, biograficznego i innych – z wyłączeniem muzeów martyrologicznych), jak również muzeów na otwartym powietrzu, galerii sztuki oraz ekspozycji o charakterze muzealnym prezentowanych w innej niż muzealna przestrzeni wystawienniczej.
Uczestnicy konkursu będąc pod wpływem atmosfery towarzyszącej zwiedzaniu ekspozycji oraz oddając nastrój panujący na wystawie wykonują jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych, związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów (kolekcją).
Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów  (grafika komputerowa, film) jest dowolna , jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji , którą wymieniono powyżej .
Akceptowane prace:
  • prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek , i inne) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1  (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać)
  • formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50×50 cm.
  • grafika komputerowa – wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
  • multimedia – płyta CD/DVD  (filmy maks. do 3 min. nagrane w formacie MPEG- 4)

 

Prace winny zawierać czytelne informacje:
  • pełne imię i nazwisko autora pracy
  • dokładny wiek autora
  • tytuł pracy
  • nazwę i adres szkoły bądź instytucji kierującej prace na Konkurs
  • pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego.
Do pracy należy dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku, w dwóch egzemplarzach ( jeden zostaje w naszym Muzeum, a drugi odeślemy do Torunia wraz z pracą zakwalifikowaną do następnego etapu).    (załączniki do pobrania)

 

Prace należy przesłać do 20 stycznia 2019 r. na adres:
Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 12 c (oficyna zachodnia)
21-500 Biała Podlaska
tel. 796 750 618
e-mail: edukacja@muzeumbiala.pl
www.muzeumbiala.pl

 

Komisja dokona oceny nadesłanych prac, wytypuje najlepsze do nagród , wyróżnień i wystawy pokonkursowej . Podsumowanie Konkursu (rozdanie nagród połączone z wernisażem wystawy )planowane jest na 8 lutego 2019 r. Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach zostaną przesłane pocztą.

 

Uwagi organizatora:
– prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora . Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami , m. in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach i innych wydawnictwach oraz na stronie internetowej muzeum.

 

 

Załączniki: