Muzeum Południowego Podlasia

KONKURS HISTORYCZNY „MÓJ REGION” 2019 – REGULAMIN

ORGANIZATOR : Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska

 

CELE:
1. Popularyzowanie tematyki historycznej miasta i regionu
2. Wzbogacenie i rozwijanie wiedzy uczniów o najbliższym regionie
3. Umocnienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania
4. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów
UCZESTNICY:
1. Uczniowie szkół podstawowych ( kl. IV – VII )
2. Uczniowie szkół gimnazjalnych (oraz kl. VIII szkoły podstawowej)
ORGANIZACJA:
1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach
  • I etap  –  pisemny (marzec 2019 )
                  wycieczka (maj 2019 )
  • II etap – ustny (czerwiec 2019 )
2. Etap I Konkursu odbędzie się w siedzibie Muzeum lub innym obiekcie wskazanym przez organizatora, w zależności od ilości uczestników.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa do 31 stycznia 2019 roku na adres: Muzeum Południowego Podlasia ul.Warszawska12, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 341-67-58,  e-mail:edukacja@muzeumbiala.pl
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie wypełnionej karty zgody udziału w Konkursie i wycieczce historycznej dostępnej na stronie i w siedzibie Muzeum (załączniki do pobrania)
5. Uczestnicy w I etapie będą rozwiązywać zadania testowe opracowane na podstawie zaleconej literatury przedmiotu
6. W przypadku zgłoszenia do I etapu dużej liczby uczniów, organizatorzy przewidują możliwość ograniczenia ich liczby. Szkoły zgłaszające większą liczbę uczestników, są zobowiązane samodzielnie przeprowadzić eliminacje szkolne
7. Do II etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych 40 uczniów, którzy otrzymają najwyższą punktację w I etapie Konkursu
8. Uczniowie ci wezmą udział w wycieczce historycznej na trasie: Biała Podlaska – miasto jego historia i zabytki.
9. Informacje dotyczące zakwalifikowanych uczniów, terminie wycieczki i II etapu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie Muzeum
10. W trakcie II etapu Konkursu uczestnicy odpowiedzą ustnie na 3 pytania, które będą dotyczyły znajomości literatury przedmiotu oraz wiadomości przekazanych w trakcie wycieczki historycznej
11. Autorzy 12 – 15 najlepszych odpowiedzi otrzymają nagrody i dyplomy

 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU:
1. Antoni Jodłowski:
  • „Najważniejsze obiekty zabytkowe Białej Podlaskiej” ;
  • „Dzieje obiektów zabytkowych z wybranych miejscowości północno-wschodniej części województwa lubelskiego” ;
  • „Pomniki , popiersia, tablice pamiątkowe w Białej Podlaskiej” ;
  • „Radziwiłłowie w Białej na Podlasiu” ;
2. Anna Kubiak
  • „Biała na Podlasiu”

 

 

Załączniki: