Muzeum Południowego Podlasia

W Muzeum rozstrzygnięto  konkurs historyczny: „Biała Podlaska Czasu Niepodległości”, zorganizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta Białej Podlaskiej.

 
Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych a jego celem było uczenie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Zasady udziału w Konkursie określone zostały w jego Regulaminie.

 

Spośród dostarczonych na Konkurs prac Komisja Konkursowa przyznała nagrody uczestnikom w poszczególnych kategoriach:
 
szkoła podstawowa kl. I- IV ( praca plastyczna)
 • I miejsce – Aleksandra Harasimiuk, Szkoła Podstawowa Nr 9 Biała Podlaska , opiekun Pani Agnieszka Mironiuk
 • II miejsce – Dominika Saczuk, Szkoła Podstawowa Nr 1 Biała Podlaska, opiekun Pani Iwona Kulpa
 • III miejsce – Wiktor Bożedajek, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Komarnie, opiekun Pani Joanna Szwaj
 
szkoła podstawowa kl. V – VII ( fotografia)
 • I miejsce – Anna Maciejczyk, Szkoła Podstawowa Nr 9 Biała Podlaska, opiekun P. Agnieszka Mironiuk
 • II miejsce – Piotr Nesterowicz, Szkoła Podstawowa Nr 4 Biała Podlaska, opiekun Pani Agnieszka Arseniuk
 • III miejsce – Krzysztof Wójcik, Szkoła Podstawowa Nr 4 Biała Podlaska, opiekun Pani Agnieszka Arseniuk
 
gimnazjum ( fotografia)
 • I miejsce – Daria Kulpa, Publiczne Gimnazjum Nr 3 Biała Podlaska, opiekun Pani Edyta Borkowska
 • II miejsce – Marta Chrząszcz, Publiczne Gimnazjum Nr 3 Biała Podlaska, opiekun Pani Iwona Kulpa
 • III miejsce – Oliwia Kowaluk, Publiczne Gimnazjum Nr 3 Biała Podlaska, opiekun Pani Iwona Kulpa
 
szkoła ponadgimnazjalna ( praca pisemna)
 • I miejsce – Julia Juchimiuk, II Liceum Ogólnokształcące Biała Podlaska, opiekun Pani Magdalena Mackiewicz
 • II miejsce – Dominika Czarnecka, ZSZ Nr 1 Biała Podlaska, opiekun Pani Anna Gałązka
 • III miejsce – nie przyznano

 *W/w osoby wyraziły zgodę na upublicznienie ich danych osobowych i wizerunku na stronie Muzeum.

 
Laureatom Konkursu i opiekunom gratulujemy!

 

Laureatów Konkursu i opiekunów zapraszamy na wręczenie nagród, które odbędzie się 16 listopada 2018 roku (piątek) o godzinie 14:00 w siedzibie Muzeum, ul. Warszawska 12c (oficyna zachodnia).

 

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana koloru tła