Muzeum Południowego Podlasia

6 października w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim odbyły się warsztaty fotograficzne z udziałem dzieci i młodzieży z bialskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warsztaty towarzyszą organizowanemu już od kilku lat konkursowi ” Konie, jeźdźcy zaprzęgi”.
Do ich poprowadzenia zaprosiliśmy Artura Bieńkowskiego, wieloletniego pracownika Stadniny na stanowisku koniuszego, który pasjonuje się fotografią hippiczną i ma już na swoim koncie kilka wystaw indywidualnych.
Uczestnicy warsztatów , połączeni wspólną pasją – fotografowaniem z dużym zainteresowaniem słuchali rad Pana Artura, który pokazał im miejsca niezwykle ciekawe i niedostępne dla zwiedzających.
Prężną grupę stanowili członkowie koła plastycznego ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białej Podlaskiej, kierowanego przez Justynę Jakubczyk, która była również opiekunem grupy.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w warsztatach.
Szczególne podziękowania kierujemy również do Pana Artura Bieńkowskiego, bez którego warsztaty nie byłyby tak interesujące oraz do kierownictwa Stadniny Koni Janów Podlaski za możliwość ich zorganizowania.
Dział Naukowo- Oświatowy
Aleksandra Czapska

 

 

 

 

W/w osoby wyraziły zgodę na upublicznienia ich danych osobowych i wizerunku na stronach Muzeum.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana koloru tła