Muzeum Południowego Podlasia

Warsztaty fotograficzne towarzyszące konkursowi

Konie jeźdźcy zaprzęgi

 

Udział bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

 

Lista uczestników warsztatów fotograficznych towarzyszących konkursowi „ Konie, jeźdźcy, zaprzęgi”, odbywających się 6 października 2018 roku.

 

 1. Kacper Sobieraj
 2. Ewelina Jówko
 3. Kacper Panasiuk
 4. Mateusz Stasiuk
 5. Kinga Sawczuk
 6. Norbert Czapski
 7. Emilia Czapska
 8. Angelika Doroszuk
 9. Magdalena Winiarczyk
 10. Marta Stężała
 11. Gabriela Gruszka
 12. Małgorzata Golik
 13. Zuzanna Krajewska
 14. Ola Jóźwik
 15. Magdalena Rogoźnicka
 16. Oliwia Zbarachewicz
 17. Dominika Saczuk
 18. Jakub Pawluczuk
 19. Sandra Kasperuk
 20. Karol Dawidiuk
 21. Hubert Józef Sikorski
 22. Alicja Jarmoszewicz
 23. Andżelika Miszczuk

Program

 

1000 – zbiórka przy muzeum ( wieża)

1100 – przywitanie uczestników warsztatów przez Organizatora i przedstawienie osoby prowadzącej (przy biurze Stadniny)

1130 – I część warsztatowa- fotografia portretowa, obiekt statyczny

1230  – przerwa na herbatę

1300– II część warsztatowa- kompozycja we wnętrzu, kadrowanie

14001500– III część warsztatowa (zajęcia w plenerze)- obiekt dynamiczny, fotografia w ruchu

1530– ognisko i pieczenie kiełbasek

1600– powrót do Białej Podlaskiej

Obowiązuje ciepły ubiór i dobry humor.

 

 

Regulamin

Organizacja

 

 • Warsztaty fotograficzne stanowiące integralną część konkursu „Konie, jeźdźcy, zaprzęgi” organizowane są przez Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej mieszczące się przy ul. Warszawskiej 12.
 • Termin i miejsce: Warsztaty fotograficzne odbędą się dnia 6 października 2018 roku,w Stadninie Koni Janów Podlaski w Janowie Podlaskim, ul. Wygoda 3.
 • Prowadzący warsztaty: Artur Bieńkowski, fotograf na stanowisku koniuszego w Stadninie Koni Janów Podlaski.
 • Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.muzeumbiala.pl

 

Cele warsztatów / konkursu

 

 • Propagowanie wśród młodzieży sztuki fotografowania, jako jednej z form wypowiedzi artystycznej, która jest jednocześnie najbardziej dostępnym środkiem wyrazu.
 • Wykształcenie umiejętności doboru kompozycji i kadru, z jednoczesnym użyciem koloru i światła,adekwatnie do obiektu statycznego i w ruchu.
 • Promocja miejsc i instytucji związanych z hodowlą koni.
 • Uczestnictwo w pokazach, wyścigach i innych imprezach o charakterze hippicznym.
 • Wskazanie na rolę konia w dzisiejszym świecie.
 • Nawiązanie poprzez temat konkursu do kolekcji „Konie, jeźdźcy, zaprzęgi
 • w malarstwie polskim XIX i XX wieku”, będącej w zbiorach Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.

 

Warunki uczestnictwa i postanowienia ogólne

 

 • Uczestnikami warsztatów i konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy do końca września. dostarczą do Działu Naukowo-Oświatowego Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 12 wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej lub na miejscu w Muzeum).

Decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona).

 • O zakwalifikowaniu na warsztaty uczestnik będzie poinformowany telefonicznie.
 • Udział w warsztatach jest bezpłatny.
 • Dojazd na miejsce i powrót zapewnia Organizator.
 • Każdy uczestnik warsztatów pod kierunkiem osoby prowadzącej wykonuje fotografie, z których wybiera 3 ujęcia i dostarcza w formie odbitek i plików JPG w maksymalnej rozdzielczości 300 dpi do Działu Naukowo – Oświatowego Muzeum.
 • Format barwnych lub czarno-białych zdjęć nie może być mniejszy niż 15×21 cm.
 • Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.
 • Na odwrocie każda z prac musi zawierać naniesione w sposób czytelny dane uczestnika: imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy (nie jest obowiązkowy), adres zamieszkania oraz nr telefonu do kontaktu.
 • Na prace konkursowe nadesłane lub złożone w naszej placówce czekamy do 22 października 2018 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz nagrody

 

 • Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatoraterminie do 5 listopada .
 • Wyniki konkursu podane będą na stronie internetowej muzeum oraz na Facebook.
 • O podsumowaniu konkursu połączonym z wręczeniem nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Zastrzeżenia

 

 • * Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest jednocześnie zgodą na udział w konkursie i akceptacją warunków regulaminu.
 • Organizator nie jest zobowiązany do ubezpieczenia uczestnika warsztatów od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz choroby, nie jest także zobowiązany do ubezpieczenia od utraty lub zniszczenia jego mienia.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii w czasie przesyłki.
 • Jury ma prawo wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć w celach reklamowych.
 • Fotografie z chwilą nadesłania przejdą na własność organizatorów.
 • Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane.

 

 

Biuro organizacyjne

 

Dział Naukowo-Oświatowy Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12

 

tel. 083 341 67 58

e-mail: edukacja@muzeumbiala.pl

www.muzeumbiala.pl

* Oświadczenia i zgody dotyczące upublicznienia danych osobowych związane z Konkursem. Karta zgłoszenia.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana koloru tła