Muzeum Południowego Podlasia

Protokół

z posiedzenia jury konkursu na projekt ogrodu – „żywego obrazu”- inspirowanego twórczością Bazylego Albiczuka, z uwzględnieniem roślin, kompozycji i charakteru uwiecznionych przez artystę ogrodów i pejzaży.
Komisja obradowała w dniu 4 czerwca 2018 roku.
Skład komisji:
Marta KamińskaPrezes Zakładu Produkcyjno – Handlowego „Zieleń” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
Agnieszka Mikszta pracownik Działu Etnograficznego Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej,
Aleksandra Czapskapracownik Działu Naukowo- Oświatowego,
Konkurs , którego Organizatorem jest Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej skierowany był do uczniów klas o profilu architektura krajobrazu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej .
Jego celem była:
-popularyzacja wśród młodzieży twórczości Bazylego Albiczuka oraz kolekcji, znajdującej się w zbiorach Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, jej walorów artystycznych i poznawczych, ze szczególnym wskazaniem na możliwość inspiracji dziedzictwem kulturowym na co dzień,
– rozszerzenie form współpracy muzeum ze szkołami ,
– wyłonienie i nagrodzenie najciekawszego projektu ogrodu, zainspirowanego twórczością Bazylego Albiczuka.
W konkursie wzięło udział 10 uczestników w grupach dwu- i trzyosobowych , którzy wykonali projekt w formie graficznej na kartonie uzupełniony o część opisową zawierającą nazwy gatunków roślin wraz z ich charakterystyką .
Część opisowa zawierała koncepcję projektanta z uwzględnieniem odniesień do twórczości Bazylego Albiczuka.
Przy ocenie projektów uwzględniono następujące kryteria:
– zgodność z założeniami konkursu,
– warunki techniczne potrzebne do zrealizowania projektu.
– oryginalność pomysłu.
Jury przyznało nagrodę w postaci realizacji projektu ogrodu przed Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej oraz albumy „ Bazyli Albiczuk. Ogrody.”
Autorami nagrodzonej pracy są:
* Wiktoria Chalimoniuk i Patrycja Oknińska, uczennice klasy o profilu projektowanie krajobrazu w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej .
 
Podpisy członków komisji
( – )

 

 

 

Rozdanie nagród odbędzie się 11 czerwca o godz. 11.00 w siedzibie Muzeum przy ul. Warszawskiej 12

*W/w osoby wyraziły zgodę na upublicznienie ich danych osobowych i wizerunku na stronach Muzeum.