Muzeum Południowego Podlasia

Protokół

Z posiedzenia jury konkursu plastycznego „Moja Przygoda w Muzeum”, które odbyło 11 stycznia 2018 roku.

Skład jury:
mgr Aleksandra Czapska– kustosz
mgr Iwona Maksymiuk– kustosz
mgr Lilla Wielgan- Michaluk– instruktor Multicentrum

 

Konkurs , w którym wzięli udział uczniowie z Białej Podlaskiej oraz z terenu powiatów: bialskiego i radzyńskiego, miał za zadanie:
– rozszerzenie form współpracy muzeum ze szkołami ,
– wzbogacenie wiedzy plastycznej uczniów ,
– kształtowanie upodobań estetycznych ,
– popularyzację zbiorów muzealnych.

 

Na konkurs dostarczono 176 prace z różnych dziedzin sztuk plastycznych: rzeźba, rysunek, grafika , malarstwo, fotografia oraz techniki mieszane .
Przy ocenie prac uwzględniono następujące kryteria :
– wiek uczestnika ,
– poziom artystyczny,
– oryginalność pomysłu i wykonania ,
– zgodność z tematyką konkursu.

 

Jury przyznało 16 nagród i 16 wyróżnień V kategoriach wiekowych :
I – dzieci w wieku od 4- 6 lat
II – dzieci w wieku 7-9 lat
III – dzieci 10- 12 lat
IV – 13- 15 lat
V- 16-19 lat
 

 

Spośród dzieci w pierwszej kategorii wiekowej 4-6 lat przyznano dwa wyróżnienia:
 • Karolina Wasilczuk , 5 lat, Przedszkole Samorządowe nr 13 w Białej Podlaskiej, ( opiekun: Anna Stefaniuk )
 • Magda Olszewska, 5 lat, Przedszkole Samorządowe nr 13 w Białej Podlaskiej, ( opiekun: Anna Stefaniuk )
 
W drugiej kategorii wiekowej 7- 9 lat nagrody otrzymali:
I miejsce :
 • Maja Bielecka, 9 lat, Zespół Szkół w Ulanie- Majoracie, op. Danuta Przysiadka
II nagroda :
 • Wiktoria Jankowska, 9 lat, Zespół Szkół w Ulanie- Majoracie, op. Danuta Przysiadka
III nagroda :
 • Julia Kalicka, 8 lat, Katolicka Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida, opiekun: Magdalena Kuźmiuk
WYRÓŻNIENIA:
 • Bartłomiej Wierzchowski, 9 lat, , Zespół Szkół w Ulanie- Majoracie, op. Danuta Przysiadka
 • Wiktoria Gładysz, 9 lat, Zespół Szkół w Ulanie- Majoracie, op. Danuta Przysiadka
W trzecie kategorii wiekowej nagrody otrzymali:
I miejsce :
 • Weronika Mirska, 12 lat, Szkoła Podstawowa w Piszczacu, op. Renata Owczaruk
 • Mateusz Osiak, 12 lat, Zespół Szkół w Ulanie- Majoracie, op. Barbara Karwowska
II miejsce :
 • Adrian Kulicki,  11 lat, Szkoła Podstawowa z Odziałem Przedszkolnym w Wisznicach, op. Dorota Kulicka
 • Karol Przybysz, 12 lat, Szkoła Podstawowa w Sobolach, op. Danuta Przysiadka
III miejsce :
 • Anna Lipińska, 10 lat , Zespół Szkół w Ulanie- Majoracie, op. Danuta Przysiadka
 • Zofia Onyszczuk, 11 lat, Katolicka Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida, op. Magdalena Kużmiuk
WYRÓŻNIENIA:
 • Aleksandra Iwaszko, 11 lat, Zespół Szkół w Ulanie- Majoracie, op. Danuta Przysiadka
 • Dawid Nowacki, 11 lat, Zespół Szkół w Ulanie- Majoracie, op. Danuta Przysiadka
 • Anna Kuśmierz, 11 lat, Zespół Szkół w Ulanie- Majoracie, op. Danuta Przysiadka
W czwartej kategorii wiekowej nagrody otrzymali:
I miejsce
 • Aleksandra Struk, 13 lat, Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, opiekun: Małgorzata Piekarska
II miejsce
 • Aleksandra Skrzeczkowska, III gimnazjum, Zespół Szkół w Białce , opiekun: Kinga Kułak
III miejsce
 • Agnieszka Kijora, 15 lat, Katolickie Gimnazjum im. C.K. Norwida w Białej Podlaskiej, op. Magdalena Kuźmiuk
WYRÓŻNIENIA
 • Oliwia Kwiatkowska, 13 lat, Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, op. Małgorzata Piekarska
 • Adam Piekarski, 14 lat, Bialskie Centrum Kultury, op. Małgorzata Piekarska
 • Karolina Aftyka, II gimnazjum, , Zespół Szkół w Białce , opiekun: Kinga Kułak
 • Natalia Gmur, 15 lat, Zespół Szkół w Ulanie- Majoracie, op. Barbara Karwowska
 • Magdalen Niczyporuk, 15 lat, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Piszczacu, op. Renata Owczaruk
Nagrody w piątej kategorii wiekowej otrzymali:
I miejsce:
 • Kinga Sakowicz, 17 lat, Bialskie Centrum Kultury, opiekun :Małgorzata Piekarska
II miejsce:
 • Piotr Gdula, 16 lat, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Białej Podlaskiej, opiekun: Wiesława Migasiuk
 • Hubert Krawczyk, 18 lat, Bialskie Centrum Kultury, op.: Małgorzata Piekarska
III miejsce:
 • Weronika Goś, 16 lat, 16 lat, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Białej Podlaskiej, opiekun: Wiesława Migasiuk
WYRÓŻNIENIA:
 • Natalia Dołęgowska, za dwie prace, 16 lat, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Białej Podlaskiej, opiekun: Wiesława Migasiuk
 • Anna Myronenko, kl. I , IV Liceum im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej, opiekun: Elżbieta Centkowska
Nagroda Specjalna przyznana poza regulaminem :
 • Mateusz Andrzejewski, 17 lat, Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej, opiekun: Mariola Paszkiewicz
Nagroda Dyrektora Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej przyznana została:
 • Honoracie Marii Kotyrze, Kl. III, IV Liceum im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej, opiekun: Elżbieta Centkowska
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana koloru tła