Muzeum Południowego Podlasia

KONKURS HISTORYCZNY „MÓJ REGION” 2018 – REGULAMIN

ORGANIZATOR : Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

 

CELE:
1. Wzbogacenie wiedzy uczniów o najbliższym regionie
2. Umocnienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania

 

UCZESTNICY:
1. Uczniowie szkół podstawowych ( kl. IV – VI )
2. Uczniowie szkół gimnazjalnych (oraz kl. VII szkoły podstawowej)

 

ORGANIZACJA:
1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach.
 I etap – pisemny (marzec 2018 )
wycieczka (maj 2018)
II etap – ustny (czerwiec 2018 )
2. Etap I konkursu odbędzie się w siedzibie Muzeum lub innym obiekcie wskazanym przez organizatora, w zależności od ilości uczestników.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa do 31 stycznia 2018 roku na adres: Muzeum Południowego Podlasia ul.Warszawska12, 21-500 Biała Podlaska.
4. W zgłoszeniu obok nazwiska uczestników należy podać imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów, oraz nazwę szkoły
5. Uczestnicy w I etapie będą rozwiązywać zadania testowe opracowane na podstawie zaleconej literatury przedmiotu.
6. W przypadku zgłoszenia do I etapu dużej liczby uczniów, organizatorzy przewidują możliwość ograniczenia ich liczby. Szkoły zgłaszające większą liczbę uczestników, są zobowiązane samodzielnie przeprowadzić eliminacje szkolne.
7. Do II etapu konkursu zostanie zakwalifikowanych 40 uczniów ,którzy otrzymają najwyższą punktację w I etapie konkursu
8. Uczniowie ci wezmą udział w wycieczce historycznej na trasie: Biała Podlaska – Kozula – Roskosz – Janów Podlaski – Wygoda – Konstantynów – Wólka Nosowska – Nosów – Leśna Podlaska – Droblin – Ludwinów – Biała Podlaska
9. Informacje dotyczące zakwalifikowanych uczniów, terminie wycieczki i II etapu konkursu zostaną przesłane pocztą
10. W trakcie II etapu konkursu uczestnicy odpowiedzą ustnie na 3 pytania, które będą dotyczyły znajomości literatury przedmiotu oraz wiadomości przekazanych w trakcie wycieczki.
11. Autorzy 12 – 15 najlepszych odpowiedzi otrzymają nagrody i dyplomy.

 

LITERATURA PRZEDMIOTU:
1.Antoni Jodłowski  – „Najważniejsze obiekty zabytkowe Białej Podlaskiej” /”Dzieje obiektów zabytkowych z wybranych miejscowości północno-wschodniej części województwa lubelskiego”/
„Pomniki , popiersia, tablice pamiątkowe w Białej Podlaskiej”/”Radziwiłłowie w Białej na Podlasiu.”
2.Anna Kubiak -„Biała na Podlasiu
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana koloru tła