Muzeum Południowego Podlasia

TEMATY LEKCJI MUZEALNYCH RALIZOWANYCH W ROKU 2017.
(Z ZAKRESU HISTORII I HISTORII REGIONU.)

 

 • Biała i bialczanie w dwudziestoleciu międzywojennym. – mgr Iwona Maksymiuk
 • Biała pod panowaniem Radziwiłłów. –mgr Iwona Maksymiuk
 • Dzieje Białej Podlaskiej.(Lekcja na wystawie stałej). –mgr Łukasz Siejka
 • Tradycje lotnicze Podlasia – PWS. -mgr Łukasz Siejka
 • Dzieje ludności żydowskiej w mieście Biała Podlaska. –mgr Iwona Maksymiuk
 • Fotografia jako źródło poznania historii miasta. -mgr Iwona Maksymiuk
 • Biała i jej zabytki.(zwiedzanie miasta) –mgr Łukasz Siejka
 • Miejsca pamięci narodowej w naszym mieście.(wycieczka) –mgr Iwona Maksymiuk
 • Postać Tadeusz Kościuszki. –mgr Łukasz Siejka
 • Bialskie tablice , pomniki ,obeliski ,wycieczka po mieście. –mgr Iwona Maksymiuk
 • Cmentarze i stalagi w Białej Podlaskiej .Zwiedzanie miasta. -mgr Iwona Maksymiuk
 • Biała i jej mieszkańcy w okresie okupacji niemieckiej .Lekcja w oparciu o zwiedzanie ekspozycji przy ul. Łomaskiej 21. –mgr Iwona Maksymiuk
 • Bajki i legendy o bialskich Radziwiłłach. –mgr Antoni Jodłowski
 • Znani z Podlasia –wybrane sylwetki pisarzy i artystów. –mgr Antoni Jodłowski
 • O Niepodległość – „Szablą i karabinem”. Południowe Podlasie podczas zrywów narodowych w latach 1794-1914. (Powstanie Kościuszkowskie, Listopadowe, Styczniowe,I Brygada Legionów Polskich w 1915r.) –mgr Mirosław Barczyński
 • Józef Piłsudzki –I Brygada Legionów i 4 Pułk Legionów na Podlasiu w 1915 r, Polska Organizacja Wojskowa Obwód Biała Podlaska 1916-1918. –mgr Mirosław Barczyński
 • Tadeusz Kościuszko –Działania bojowe w 1794 roku na Podlasiu. –mgr Mirosław Barczyński
 • Rok 1918 na Podlasiu.(Powstanie Polskiej Organizacji Wojskowej z uwzględnieniem Obwodu Bialskiego, działania zbrojne na przełomie listopada i grudnia 1918 roku.) –mgr Mirosław Barczyński
 • 34 Pułk Piechoty.(7 grudnia 1918 r.-wrzesień 1939r.,działania bojowe w wojnie 1920r.,życie garnizonowe ,mobilizacja i udział w walkach na Pomorzu w 1939 r.). –mgr Mirosław Barczyński
 • Działania wojenne we wrześniu 1939 r. na terenie Południowego Podlasia.(Obrona Brześcia 14-17 .09.,działania 39 Dywizji Piechoty i 41 Dywizji Piechoty ,Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie”). –mgr Mirosław Barczyński
 • Opór i walka Północnej Lubelszczyzny przeciw okupantowi niemieckiemu w latach 1939-1944. -mgr Mirosław Barczyński
 • „Wierni przysiędze”-Inspektorat Rejonowy „Północ” Zrzeszenia „Wolność I Niezawisłość”.(Organizacja i działania przeciw okupantowi sowieckiemu i niemieckiemu w latach1939-1944). –mgr Mirosław Barczyński
 • Błogosławiony Ojciec Honorat Koźmiński i jego związki z Białą Podlaską. -mgr Iwona Maksymiuk
 • Dzień z Radziwiłłami .Gra edukacyjna. –mgr Iwona Maksymiuk
 • Najciekawsze odkrycia archeologiczne na terenie Południowego Podlasia. –mgr Mieczysław Bienia
 • Od łowców mamutów do pierwszych rolników. Znaleziska na terenie Południowego Podlasia. –mgr Mieczysław Bienia
 • Od schyłkowo paleologicznego szałasu do kamiennego zamku.(Jak mieszkali ludzie w pradziejach i średniowieczu na terenie Południowego Podlasia). -mgr Mieczysław Bienia
 • Kult słońca i ognia .Kultura łużycka na Podlasiu. –mgr Mieczysław Bienia
 • Celtowie i Germanie na Południowym Podlasiu -IV w. przed Chrystusem -V w. po Chrystusie.
 • Słowianie na Podlasiu VI –XII w. –mgr Mieczysław Bienia
 • Kamienne baby czy wczesnochrześcijańskie krzyże. Tajemnicze posągi nad Krzną. –mgr Mieczysław Bienia
 • Biała Podlaska w otchłani dziejów. Od pradziejów po znaleziska na terenie pałacu Radziwiłłów. -mgr Mieczysław Bienia
 • Założenie pałacowe Radziwiłłów. –mgr Łukasz Siejka
Lekcje muzealne –wykłady realizowane są :na zgłoszenie w szkołach, w budynku Muzeum ul. Warszawska 12 oraz w Oddziale Historycznym Muzeum ul. Łomaska 21.
Muzeum Południowego Podlasia jest również organizatorem Konkursu historycznego „Mój region”. Zgłoszenia do konkursu na rok 2017 należy przesłać do 31 stycznia 2017r.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu bialskiego. Dotyczy zagadnień z zakresu historii regionu oraz historii zabytkowych obiektów.
Informacji na temat działań edukacyjnych Muzeum udzielają pracownicy Działu Naukowo-Oświatowego- Tel.83/341 67 58 . /e-mail:edukacja@muzeumbiala.pl/