Muzeum Południowego Podlasia

Protokół

 

Z posiedzenia komisji konkursu fotograficznego „Konie , jeźdźcy, zaprzęgi”, które odbyło się dnia 27 września 2017 roku.

 

Skład jury:
Krzysztof Staniszewski ( fotograf),
Violetta Jarząbkowska (historyk sztuki),
Aleksandra Czapska ( plastyk).

 

Konkurs, w którym wzięło udział 14 uczestników z Białej Podlaskiej i terenu powiatu bialskiego, miał na celu:
  • propagowanie wśród młodzieży, sztuki fotografowania jako jednej z form wypowiedzi artystycznej, która jest jednocześnie najbardziej dostępnym środkiem wyrazu,
  • wykształcenie umiejętności doboru kompozycji i kadru , z jednoczesnym użyciem koloru i światła adekwatnie do obiektu statycznego i w ruchu,
  • promocja miejsc i instytucji związanych z hodowlą koni,
  • uczestnictwo w pokazach , wyścigach i innych imprezach o charakterze hippicznym , wskazanie na rolę konia w dzisiejszym świecie , nawiązanie po przez tytuł konkursu do kolekcji „Konie , jeźdźcy , zaprzęgi w malarstwie polskim XIX i XX wieku”, będącej w zbiorach Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej .
 
Na konkurs dostarczono 36 fotografie w formie odbitek.
Przy ocenie prac uwzględniono następujące kryteria:
– wiek uczestników ,
– poziom artystyczny,
– oryginalność ujęcia ,
– zgodność z tematyką konkursu.
Jury przyznało 6 nagród i 6 wyróżnień w dwóch kategoriach wiekowych:

 

Pierwsza grupa – 14- 17 lat
I miejsce
Adam Piekarski, 1b z zestawu „Na biegunach”,

 

II miejsce
Paulina Panasiuk

 

Wyróżnienie
1.Kamil Sobczak, 1b z zestawu „ Na łące”,
2.Mateusz Stasiuk
 
Druga grupa- 18- 23
I miejsce
Ewelina Jówko, 1c z zestawu „ Dorożki”

 

II miejsce
Igor Lewicki, „Niebieskie konie”

 

II miejsce i wyróżnienie
Anna Laszuk

 

III miejsce i wyróżnienie
Łukasz Skolimowski
 
Wyróżnienia
1.Patrycja Panasiuk
2.Mariola Koc
 
Poza regulaminem komisja przyznała dwie nagrody specjalne dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej:
I miejsce
Sebastian Ozioro
II miejsce
Sylwia Klepa
Rozdanienie nagród połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się 13 pażdziernika o godz. 13.00 w Muzeum , Warszawska 12

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana koloru tła