Muzeum Południowego Podlasia

Pracownicy naszego Muzeum z Działu Naukowo- Oświatowego- Aleksandra Czapska i z Działu Sztuki- Ewa Wrzosek uczestniczyli w festiwalu edukacyjnym „Puelli Magni Ducatus Lituaniae” na zaproszenie Muzeum Narodowego – Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie.
Do projektu zaproszono edukatorów z Muzeów Polski i Litwy, którzy przygotowali młodzieży (uczniom szkół polskich i litewskich z Wilna i okolic) , różnego rodzaju zajęcia warsztatowe. Temat przygotowany przez nasze Muzeum dotyczył działalności wytwórczej manufaktur i pracowni Anny z Sanguszków Radziwiłłowej. Uczestnicy warsztatów, po krótkiej prezentacji przedstawiającej postać Księżnej, malowali wzory z zachowanych do dnia dzisiejszego naczyń z farfurni bialskiej będących w zbiorach Muzeum Czartoryskich na Wawelu.
Czas wolny wykorzystaliśmy na zwiedzenie nieznanych ( nie była to dla nas pierwszy pobyt) zakątków tego pięknego miasta.
Wizyta przebiegła w bardzo miłej atmosferze i wróżąc dobre kontakty na przyszłość.
Link do artykułu,który ukazał się w polskiej gazecie wydawanej w Wilnie:
http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/festiwal-edukacji-w-palacu-wladcow-szukalismy-wspolnych-puktow-odniesienia/
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana koloru tła