Muzeum Południowego Podlasia

Historia miasta i regionu

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tematami lekcji muzealnych z zakresu historii miasta i historii regionu na rok szkolny 2017/2018.
Szczegółowych informacji udziela oraz zapisy na lekcje przyjmuje Dział Naukowo – Oświatowy Muzeum, tel. 83 341-67-58 / e-mail:edukacja@muzeumbiala.pl
 • Biała i bialczanie w dwudziestoleciu międzywojennym. – mgr Iwona Maksymiuk
 • Biała pod panowaniem Radziwiłłów. –mgr Iwona Maksymiuk
 • Dzieje Białej Podlaskiej.(Lekcja na wystawie stałej). –mgr Łukasz Siejka
 • Tradycje lotnicze Podlasia – PWS. -mgr Łukasz Siejka
 • Dzieje ludności żydowskiej w mieście Biała Podlaska. –mgr Iwona Maksymiuk
 • Fotografia jako źródło poznania historii miasta. -mgr Iwona Maksymiuk
 • Biała i jej zabytki.(zwiedzanie miasta) –mgr Łukasz Siejka
 • Spacerkiem po Białej(wycieczka) – mgr Iwona Maksymiuk
 • Postać Tadeusz Kościuszki. –>mgr Łukasz Siejka
 • Bialskie tablice, pomniki ,obeliski. (wycieczka). –mgr Iwona Maksymiuk
 • Z historii Białej Podlaskiej.(Lekcja na wystawie stałej)- mgr Iwona Maksymiuk
 • Bajki i legendy o bialskich Radziwiłłach. –mgr Iwona Maksymiuk
 • O Niepodległość – „Szablą i karabinem”. Południowe Podlasie podczas zrywów narodowych w latach 1794-1914. (Powstanie Kościuszkowskie, Listopadowe, Styczniowe, I Brygada Legionów Polskich w 1915r.) –mgr Mirosław Barczyński
 • Józef Piłsudzki – I Brygada Legionów i 4 Pułk Legionów na Podlasiu w 1915 r, Polska Organizacja Wojskowa Obwód Biała Podlaska 1916-1918. –mgr Mirosław Barczyński
 • Tadeusz Kościuszko –Działania bojowe w 1794 roku na Podlasiu. –mgr Mirosław Barczyński
 • Rok 1918 na Podlasiu.(Powstanie Polskiej Organizacji Wojskowej z uwzględnieniem Obwodu Bialskiego, działania zbrojne na przełomie listopada i grudnia 1918 roku.) –mgr Mirosław Barczyński
 • 34 Pułk Piechoty.(7 grudnia 1918 r.- wrzesień 1939r.,działania bojowe w wojnie 1920r.,życie garnizonowe, mobilizacja i udział w walkach na Pomorzu w 1939 r.). –mgr Mirosław Barczyński
 • Działania wojenne we wrześniu 1939 r. na terenie Południowego Podlasia.(Obrona Brześcia 14-17 .09.,działania 39 Dywizji Piechoty i 41 Dywizji Piechoty ,Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie”). –mgr Mirosław Barczyński
 • Opór i walka Północnej Lubelszczyzny przeciw okupantowi niemieckiemu w latach 1939-1944. -mgr Mirosław Barczyński
 • Wierni przysiędze Inspektorat Rejonowy „Północ” Zrzeszenia „Wolność I Niezawisłość”.(Organizacja i działania przeciw okupantowi sowieckiemu i niemieckiemu w latach1939-1944). –mgr Mirosław Barczyński
 • Biała i jej mieszkańcy w okresie okupacji niemieckiej. Lekcja w oparciu o zwiedzanie ekspozycji przy ul. Łomaskiej 21. –mgr  Mirosław Barczyński
 • Muzeum w Białej Podlaskiej. Historia i zbiory. -mgr Iwona Maksymiuk
 • Najciekawsze odkrycia archeologiczne na terenie Południowego Podlasia. –mgr Mieczysław Bienia
 • Od łowców mamutów do pierwszych rolników. Znaleziska na terenie Południowego Podlasia. –mgr Mieczysław Bienia
 • Od schyłkowo paleologicznego szałasu do kamiennego zamku.(Jak mieszkali ludzie w pradziejach i średniowieczu na terenie Południowego Podlasia). -mgr Mieczysław Bienia
 • Kult słońca i ognia. Kultura łużycka na Podlasiu.-mgr Mieczysław Bienia
 • Celtowie i Germanie na Południowym Podlasiu -IV w. przed Chrystusem -V w. po Chrystusie.- mgr Mieczysław Bienia
 • Słowianie na Podlasiu VI –XII w. –mgr Mieczysław Bienia
 • Kamienne baby czy wczesnochrześcijańskie krzyże. Tajemnicze posągi nad Krzną. –mgr Mieczysław Bienia
 • Biała Podlaska w otchłani dziejów. Od pradziejów po znaleziska na terenie pałacu Radziwiłłów. -mgr Mieczysław Bienia
 • Założenie pałacowe Radziwiłłów. –mgr Łukasz Siejka
Lekcje muzealne – wykłady realizowane są: na zgłoszenie w szkołach, w budynku Muzeum ul. Warszawska12 oraz w Oddziale Historycznym Muzeum ul. Łomaska 21.
Muzeum Południowego Podlasia jest również organizatorem Konkursu historycznego „Mój region”.
Zgłoszenia do konkursu na rok 2018 należy przesłać do 31 stycznia 2018 r.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu bialskiego.
Dotyczy on zagadnień z zakresu historii regionu oraz historii zabytkowych obiektów.
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana koloru tła