Muzeum Południowego Podlasia

Szanowni Państwo !
Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem edukacyjnym Muzeum na rok 2017 / 2018. Znajdą w nim Państwo ofertę zajęć edukacyjnych prowadzonych w naszej instytucji.
Szczegółowych informacji udziela oraz zapisy na zajęcia przyjmuje Dział Naukowo – Oświatowy, tel. 83 341-67-58.

 

Informator edukacyjny – 2017/2018

 

Przedszkola:
 • Przedszkolak z pierwszą wizytą w Muzeum.
 • Skarbiec przeszłości ( kontynuacja tematu pierwszego ) .
 • Od ziarenka do chleba ( lekcja w oparciu o eksponaty)
 • Spacerkiem po Białej (wycieczka)
 • Ogród dworski –gry i zabawy (lekcja do realizacji w okresie IX-X / V-VI).
 • Legendy i bajki o bialskich Radziwiłłach.
 • Kuchnia mojej prababci – naczynia, potrawy ,zwyczaje (warsztaty ze zdobienia drewnianych przedmiotów).
 • Św. Andrzej ,Św. Katarzyna – patroni dawnych wróżb.
 • Boże Narodzenie na Podlasiu- Wigilia, Bogaty Wieczór ,Brodacze, Herody (warsztaty z wykonywania tradycyjnej zabawki choinkowej.)
 • Święto Zmartwychwstania w tradycji Południowego Podlasia. Ozdoby świątecznego stołu (lekcja w połączeniu z częścią warsztatową)
 • Najciekawsze odkrycia archeologiczne na terenie Południowego Podlasia (lekcja w oparciu o eksponaty)
 • Od łowców mamutów do pierwszych rolników. Znaleziska na terenie Południowego Podlasia ( lekcja z eksponatami)
 • Celtowie i Germanie na Podlasiu – IV w. p. Chrystusem- V w p. Chrystusie. (lekcja w połączeniu z warsztatami z wykonywania biżuterii według wzorów archeologicznych)
 • Biała Podlaska w otchłani dziejów. Od pradziejów po znaleziska na terenie pałacu Radziwiłłów ( lekcja w połączeniu z warsztatami rzeźbienia w glinie)
 • Św. Michał Archanioł –herb Białej Podlaskiej (lekcja w połączona z malowaniem herbu na szkle )
Szkoła podstawowa:
 • Karta pocztowa źródłem wiedzy o historii miasta
 • Biała i bialczanie w XX – leciu międzywojennym
 • Dzieje ludności żydowskiej w miecie Biała Podlaska
 • Dzień z Radziwiłłami (gra edukacyjna).
 • Muzeum w Białej Podlaskiej – historia i zbiory.
 • Bialskie tablice, pomniki, obeliski.
 • Dzieje bialskich świątyń (wycieczka)
 • Znani bialczanie zasłużeni dla miasta
 • Zabytki na szlaku nadbużańskim – pałace, dwory, świątynie
 • Z historii Białej Podlaskiej (lekcja na wystawie stałej)
 • Znani z Podlasia – wybrane sylwetki pisarzy i artystów
 • Kuchnia mojej prababci – naczynia, potrawy, zwyczaje (warsztaty ze zdobienia drewnianych przedmiotów)
 • Św. Andrzej ,Św. Katarzyna – patroni dawnych wróżb.
 • Boże Narodzenie na Podlasiu- Wigilia, Bogaty Wieczór ,Brodacze ,Herody (wykonanie tradycyjnej zabawki choinkowej)
 • Święto Zmartwychwstania w tradycji Południowego Podlasia. Ozdoby świątecznego stołu (lekcja w połączeniu z częścią warsztatową)
 • Strój ludowy na Podlasiu (warsztaty z tkania pasa –krajki na bardko)
 • Zaczarowany świat ogrodu Bazylego Albiczuka. Malujemy wybrane rośliny na tkaninie (lekcja z częścią warsztatową)
 • Obrazy modlitwą malowane”- poznajemy warsztat malarza ikon.
 • Portret dawny a dzisiejszy – podobieństwa i różnice lekcja w oparciu o eksponaty, połączona z częścią warsztatową)
 • Cztery pory roku. Temperatura barw w krajobrazie na podstawie malarstwa XIX i XX w. / z kolekcji „Konie, jeźdźcy, zaprzęgi….”
 • Biała i jej zabytki (wycieczka po mieście).
 • Założenie pałacowe Radziwiłłów w Białej.
 • Tradycje lotnicze Podlasia –PWS.
 • Śladami Radziwiłłów- szlakiem radziwiłłowskich herbów (lekcja w oparciu o zabytki, połączona z projektowaniem własnego herbu na przykładzie innych rodów na Podlasiu)
 • Najciekawsze odkrycia archeologiczne na terenie Południowego Podlasia
 • Od łowców mamutów do pierwszych rolników. Znaleziska na terenie Południowego Podlasia
 • Od schyłkowego paleologicznego szałasu do kamiennego zamku. (Jak mieszkali ludzie w pradziejach i wczesnym średniowieczu na terenie Południowego Podlasia)
 • Kult słońca i ognia. Kultura łużycka na Podlasiu
 • Celtowie i Germanie na Podlasiu – IV w. p. Chrystusem- V w po. Chrystusie. Biżuteria pradziejowa – wykonanie ozdób wg. wzorów archeologicznych
 • Słowianie na Podlasiu – VI – XII w.
 • Kamienne baby czy wczesnochrześcijańskie krzyże. Tajemnicze posągi nad Krzną
 • Biała Podlaska w otchłani dziejów. Od pradziejów po znaleziska na terenie pałacu Radziwiłłów. Projektowanie i rzeźbienie własnego kafla z gliny.
 • Św. Michał Archanioł– herb Białej Podlaskiej (lekcja w połączona z malowaniem herbu na szkle )
Szkoła ponadpodstawowa:
 • Biała i bialczanie w XX- leciu międzywojennym
 • Dzieje ludności żydowskiej w mieście Biała Podlaska
 • Dzień z Radziwiłłami (gra edukacyjna)
 • Muzeum w Białej Podlaskiej – historia i zbiory
 • Spacerkiem po Białej (wycieczka)
 • Z historii Białej Podlaskiej (lekcja na wystawie stałej )
 • Bialskie tablice, pomniki, obeliski
 • Dzieje bialskich świątyń (wycieczka)
 • Znani bialcznie zasłużeni dla miasta
 • Zabytki szlaku nadbużańskiego – pałace, dwory, świątynie.
 • Biała i jej mieszkańcy w okresie okupacji niemieckiej (lekcja na wystawie stałej przy ul. Łomaskiej 21)
 • Ikona święta tajemnica” (lekcja na wystawie stałej)
 • Piękno utkane-strój ludowy na Podlasiu. Wykonanie pasa –krajki na bardko.
 • Zaczarowany świat ogrodu Bazylego Albiczuka. Malowanie wybranych rośliny na tkaninie.
 • Dzieje Białej Podlaskiej.
 • Polskie Państwo Podziemne.
 • Tradycje lotnicze Podlasia –PWS.
 • Biała Podlaska w otchłani dziejów. Od pradziejów po znaleziska na terenie pałacu Radziwiłłów. Projektowanie i rzeźbienie kafla w glinie.
 • Założenie pałacowe Radziwiłłów w Białej.
 • Obrazy modlitwą malowane”- poznajemy warsztat malarza ikon.
 • Polscy malarze w Monachium na przykładzie kolekcji –„Konie, jeźdźcy, zaprzęgi w malarstwie Polskim XIX i XX w.” Lekcja na wystawie stałej.
 • Portret dawny a dzisiejszy – podobieństwa i różnice w oparciu o obrazy ze zbiorów Muzeum.
 • Najciekawsze odkrycia archeologiczne na terenie Południowego Podlasia
 • Od łowców mamutów do pierwszych rolników. Znaleziska na terenie Południowego Podlasia
 • Od schyłkowego paleologicznego szałasu do kamiennego zamku( Jak mieszkali ludzie w pradziejach w wczesnym średniowieczu na terenie Południowego Podlasia)
 • Kult słońca i ognia. Kultura łużycka na Podlasiu
 • Celtowie i Germanie na Podlasiu – IV w. p. Chrystusem- V w po. Chrystusie. Biżuteria pradziejowa – wykonanie ozdób w oparciu o wzory archeologiczne
 • Słowianie na Podlasiu – VI – XII w.
 • Kamienne baby czy wczesnochrześcijańskie krzyże. Tajemnicze posągi nad Krzną
 • Św. Michał Archanioł –herb Białej Podlaskiej .Malowanie herbu na szkle
Konkursy:
 • Mój region – historyczny
 • Moja przygoda w muzeum- plastyczny
 • Prasowy – wakacyjny
 • Konie, jeźdźcy, zaprzęgi fotograficzny, wakacyjny
Stałe formy edukacyjne:
 • Ferie zimowe
 • Dzień Dziecka
 • Letnie spotkania ze sztuką
 • Muzeum organizuje również okazjonalnie zajęcia dla seniorów
 
Informacje praktyczne:
Lekcje muzealne można zamawiać na 2 tyg. przed planowanymi zajęciami w Dziale Naukowo – Oświatowym
Koszt zajęć praktycznych 8 zł od osoby (1,5godz.)
( Opłata za zajęcia praktyczne może się zwiększyć w zależności od wysokości kosztów materiałów )
Koszt zajęć teoretycznych 3 zł od osoby (1godz.)
Lekcje muzealne prowadzone są w oparciu o wybrane eksponaty, pokazy slajdów, filmów oraz ekspozycję muzealną. Opiekunowie klas uczestniczą w zajęciach bezpłatnie, mają jednak obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas trwania zajęć. Nauczyciele mogą realizować z klasą własny program na terenie Muzeum
Kontakt: tel. 83  341 67 58 
www.muzeumbiala.pl
email: edukacja@muzeumbiala.pl