Muzeum Południowego Podlasia

Konkurs wakacyjny: „Błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński z Białej Podlaskiej.”

 1. Konkurs ogłoszony przez Muzeum zawiera 9 pytań.
 2. Konkurs ogłoszony jest w lokalnej prasie i na stronie Muzeum: muzeumbiala.pl
 3. Odpowiedzi konkursowe powinny zawierać nazwisko uczestnika konkursu, jego adres, numer telefonu.
 4. Odpowiedzi należy przesłać na adres : Muzeum Południowego Podlasia ul. Warszawska 12  21-500 Biała Podlaska lub edukacja@muzeumbiala.pl  do dnia 6 września 2017roku.
 5. Losowanie nagród odbędzie się 7 września 2017 roku.
 6. Warunkiem uczestnictwa w losowaniu nagród przewidzianych w konkursie jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe.
 7. Informacja o osobach  nagrodzonych zamieszczona zostanie na stronie Muzeum oraz w lokalnej prasie.

Pytania:

 1. Podaj dzienne daty urodzenia i śmierci o. Honorata Koźmińskiego.
 2. Honorat to imię zakonne a jakie imiona otrzymał on na chrzcie.
 3. W którym z bialskich kościołów został ochrzczony o. Honorat.
 4. Przy której ulicy w Białej Podlaskiej znajduje się kościół pod wezwanie bł. Honorata Koźmińskiego.
 5. Jak nazywa się zgromadzenie założone przez o. Honorata, które działa przy jednym z bialskich kościołów i który to kościół.
 6. W którym roku i który papież dokonał beatyfikacji o. Honorata.
 7. Jaki jest związek o. Honorata z miejscowościami Kolano i Różanka.
 8. W jaki sposób o. Honorat związany jest z Lubartowem.
 9. Podaj nazwy trzech zgromadzeń zakonnych, które utworzył o. Honorat.