Muzeum Południowego Podlasia

Konkurs „Konie,jeźdźcy, zaprzęgi” edycja 2017

 

Regulamin

Organizator

Organizatorem konkursu „Konie,jeźdźcy, zaprzęgi” jest Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej mieszczące się przy ul.Warszawskiej 12.
Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.muzeumbiala.pl

Cele konkursu

 • propagowanie wśród młodzieży, sztuki fotografowania jako jednej z form wypowiedzi artystycznej, która jest jednocześnie najbardziej dostępnym środkiem wyrazu
 • wykształcenie umiejętności doboru kompozycji i kadru ,z jednoczesnym użyciem koloru i światła adekwatnie do obiektu statycznego i w ruchu
 • promocja miejsc i instytucji związanych z hodowlą koni
 • uczestnictwo w pokazach , wyścigach i innych imprezach o charakterze hippicznym
 • wskazanie na rolę konia w dzisiejszym świecie,
 • nawiązanie po przez temat konkursu do kolekcji „Konie , jeźdźcy, zaprzęgi w malarstwie polskim XIX i XX wieku”,będącej w zbiorach Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

Warunki uczestnictwa

 • uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • autor wykonuje samodzielnie fotografie portretowe lub reportażowe konia, jeźdźca na koniu, czy zaprzężonego powozu (do wyboru)
 • każdy uczestnik może nadesłać lub dostarczyć do Muzeum 3 zdjęcia w formie odbitek
 • format barwnych lub czarno-białych zdjęć nie może być mniejszy niż 15×21 cm
 • prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać
 • na odwrocie każdej pracy uczestnik podaje czytelnie : swoje imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy (nie jest obowiązkowy), adres zamieszkania oraz nr telefonu.
 • na prace konkursowe nadesłane lub złożone w naszej placówce czekamy do 24 września 2017 r.

Rozstrzygniecie konkursu oraz nagrody

 • oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatorów w terminie do 5 października b.r.
 • wyniki konkursu podane będą na stronie internetowej muzeum oraz na facebook do 10 października 2017r.
 • o podsumowaniu konkursu połączonym z wręczeniem nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Zastrzeżenia

 • organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii w czasie przesyłki
 • jury ma prawo wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć w celach reklamowych
 • fotografie z chwilą nadesłania przejdą na własność organizatorów
 • prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane

Biuro organizacyjne

Dział Naukowo- Oświatowy Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 12 ,21-500 Biała Podlaska  tel. 083 341 67 58
e-mail: edukacja@muzeumbiala.pl, www.muzeumbiala.pl

zał. nr.1 Regulamin konkursu