Muzeum Południowego Podlasia

Protokół

Z posiedzenia jury konkursu plastycznego „Moja Przygoda w Muzeum”, które odbyło się 2 lutego 2017 roku.

Skład jury:
mgr Violetta Jarząbkowska – kustosz,
mgr Iwona Maksymiuk – kustosz,
mgr Aleksandra Czapska – adiunkt

 

Konkurs , w którym wzięli udział uczniowie z Białej Podlaskiej oraz z terenu powiatów: bialskiego i radzyńskiego, miał za zadanie :
- rozszerzenie form współpracy muzeum ze szkołami ,
- wzbogacenie wiedzy plastycznej uczniów ,
- kształtowanie upodobań estetycznych ,
- popularyzację zbiorów muzealnych.

 

Na konkurs dostarczono 203 prace z różnych dziedzin sztuk plastycznych: rzeźba, rysunek, grafika , malarstwo, fotografia oraz techniki mieszane .
Przy ocenie prac uwzględniono następujące kryteria :
- wiek uczestnika ,
- poziom artystyczny,
- oryginalność pomysłu i wykonania ,
- zgodność z tematyką konkursu.

 

Jury przyznało 24 nagrody i 25 wyróżnień w V kategoriach wiekowych : 
I – dzieci w wieku od 4- 6 lat
II – dzieci w wieku 7-9 lat
III – dzieci 10- 12 lat
IV – 13- 15 lat
V- 16-19 lat

 

Spośród dzieci w pierwszej kategorii wiekowej nagrody otrzymali:
I miejsce
- Szymon Majczyna , lat 6 , Zespół Szkół w Białce , ( op. Agnieszka Kapczuk)
II miejsce
- Dominik Siudaj, lat 6, Zespół Szkół w Białce , ( op. Agnieszka Kapczuk)
III miejsce oraz WYRÓŻNINIE
- Eliza Romanowicz, lat 6 , Przedszkole Samorządowe nr 11 w Białej Podlaskiej, (op. Sylwia Wolska)
- Izabela Mańko, lat 6 , Zespół Szkół w Białce,( op. Lucyna Stolarczyk)
WYRÓŻNIENIA
- Magdalena Szmydka, lat 6 ,Przedszkole Samorządowe nr 11 w Białej Podlaskiej, (op. Sylwia Wolska) za dwie prace.  
     
W drugiej kategorii wiekowej nagrody otrzymali:
I miejsce
- Amelia Gałamaga KL. III , Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej, op. Justyna Jakubczyk
- Aleksandra Szczepaniuk, lat 9 , Zespół Szkół w Białce, op. Grażyna Hankiewicz
II miejsce
- Martyna Dmitruk, lat 9, Zespół Szkół w Białce, op. Grażyna Hankiewicz
- Magdalena Klimaszewska, II kl., Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej, op. Justyna Jakubczyk
III miejsce
- Maja Bielecka, lat 8, Zespół Szkół w Ulanie- Majoracie, op. Danuta Przysiadka
Maria Okulus, II b, Szkoła Podstawowa nr 1 , op. Justyna Jakubczyk
WYRÓŻNIENIA
- Amelia Golian, 7 lat, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białej Podlaskiej, op. Halina Barskowska
- Natalia Walczyna, 9 lat, Zespół Szkół w Białce, op. Grażyna Hankiewicz
- Agnieszka Bystrzyńska, kl. II, Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej 
     
W trzecie kategorii wiekowej nagrody otrzymali:
I miejsce
- Adrian Kulicki, 10 lat, Szkoła Podstawowa z Odziałem Przedszkolnym w Wisznicach, op. Dorota Kulicka
II miejsce
- Wiktoria Odorowska, Kl. IV, Szkoła Podstawowa z Odziałem Integracyjnym nr 5 w Białej Podlaskiej , op Jarosław Struk
- Mateusz Osiak, 11lat, Zespół Szkół w Ulanie- Majoracie , op. Danuta Przysiadka
III miejsce
- Weronika Mirska, 11 lat, Szkoła Podstawowa w Piszczacu , op. Renata Owczaruk
- Natalia Dyjak, 11 lat, Zespół Szkół w Ulanie- Majoracie , op. Danuta Przysiadka
- Anna Kalinowska, 10 lat, Szkoła Podstawowa w Grabanowie, op. Małgorzata Marciniak
WYRÓŻNIENIA
- Natalia Ozimek, kl. 5, Szkoła Podstawowa z Odziałem Integracyjnym nr 5 w Białej Podlaskiej , op Jarosław Struk
- Ewelina Świeszkowska, 11 lat, Zespół Szkół w Ulanie- Majoracie , op. Danuta Przysiadka
- Patrycja Grodzicka, 11 lat, Zespół Szkół w Ulanie- Majoracie , op. Danuta Przysiadka
- Nikola Łączek, 11 lat, , Zespół Szkół w Ulanie- Majoracie , op. Danuta Przysiadka
- Natalia Karczewska, 10 lat ,Zespół Szkół w Ulanie- Majoracie , op. Danuta Przysiadka
- Weronika Jurkowska, 12 lat, Zespół Szkół w Ulanie- Majoracie , op. Danuta Przysiadka
- Angelika Sokół, 10 lat , Zespół Szkół w Białce, op. Grażyna Hankiewicz
- Mateusz Zakrzewski, 12 lat, , Zespół Szkół w Białce, op. Grażyna Hankiewicz
- Zofia Andrzejuk, 10 lat, Szkoła Podstawowa w Piszczacu , op. Renata Owczaruk

 

W czwartej kategorii wiekowej nagrody otrzymali:
I miejsce
- Adam Piekarski, 14 lat, Bialskie Centrum Kultury, op. Małgorzata Piekarska
II miejsce
- Anna Goławska, 15 lat , Zespół Szkół w Białce, op. Grażyna Hankiewicz
III miejsce
- Klaudia Kożluk, 14 lat, Zespół Szkół z Oddziałem Integracyjnym, op. Renata Kordyś
- Patrycja Bartyzel, 15 lat , Zespół Szkół z Oddziałem Integracyjnym, op. Renata Kordyś
WYRÓŻNIENIA
- Wiktoria Antonowicz, kl. I , Publiczne Gimnazjum nr 2 w Białej Podlaskiej, op. Mirosław Gromada
- Julia Glińska, 13 lat, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Piszczacu, op. Renata Owczaruk
- Dominika Pawluczuk, 15 lat, Bialskie Centrum Kultury, op. Małgorzata Piekarska
- Magdalena Bulzak, 15 lat, Publiczne Gimnazjum nr 4, op. Renata Kordyś

 

Nagrody w piątej kategorii wiekowej otrzymali:
I miejsce:
- Anna Laszuk, 18 lat, Bialskie Centrum Kultury, op. Małgorzata Piekarska
II miejsce:
- Aleksandra Wachulik, 17 lat, IV LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej, op. Jacek Centkowski
III miejsce:
- Weronika Silczuk, 17 lat, Bialskie Centrum Kultury, op. Małgorzata Piekarska
- Hubert Krawczyk, 18 lat, Bialskie Centrum Kultury, op. Małgorzata Piekarska
WYRÓŻNIENIA
- Dominika Semeniuk, lat 16, kl. I, Publiczne Gimnazjum w ZSZ Nr 1 w Białej Podlaskiej, op. Wiesława Migasiuk
- Natalia Tarkowska, lat 16, kl. I, Ts, w ZSZ Nr 1 w Białej Podlaskiej, op. Wiesława Migasiuk
- Monika Chodzieska, lat 18, Bialskie Centrum Kultury, op. Małgorzata Piekarska
- Aleksandra Stolarczuk, lat 17, kl. II. Td, Publiczne Gimnazjum w ZSZ Nr 1 w Białej Podlaskiej, op. Wiesława Migasiuk
- Kaja Klekociuk, lat 16, Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Białej Podlaskiej, op. Renata Kordyś
- Paulina Żuk, lat. 16, kl. III, Publiczne gimnazjum Nr 4, w Białej Podlaskiej op. Renata Kordyś
- Piotr Gdula, lat. 16, kl. III, Publiczne gimnazjum Nr.1 w Piszczacu, op. Renata Owczaruk

 

Nagroda Specjalna Dyrektora Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej przyznana została dla: Honoraty Łukijaniuk, lat 15, Bialskie Centrum Kultur, op. Małgorzata Piekarska.

 

Uroczyste wręczenie nagród dla zdobywców I, II, III miejsca odbędzie się w siedzibie Muzeum dnia 10 lutego 2017 roku, o godz: 11:00.