Muzeum Południowego Podlasia

KONKURS HISTORYCZNY „MÓJ REGION” 2017
– REGULAMIN -

 
ORGANIZATOR : MUZEUM POŁUDNIOWEGO PODLASIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
 
CELE:
  • Wzbogacenie wiedzy uczniów o najbliższym regionie 2. Umocnienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania.
UCZESTNICY:
  • Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.
ORGANIZACJA:
1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach.
  •    I etap – pisemny (marzec 2017)
  •    II etap – ustny (czerwiec 2017)
2. Etap I konkursu odbędzie się w siedzibie Muzeum lub innym obiekcie ,wskazanym przez organizatora, w zależności od ilości uczestników.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa do 31 stycznia 2017 roku na adres: Muzeum Południowego Podlasia ul.Warszawska12, 21-500 Biała Podlaska.
4. W zgłoszeniu obok nazwiska uczestników należy podać imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów, oraz nazwę szkoły.
5. Uczestnicy w I etapie będą rozwiązywać zadania testowe opracowane na podstawie zaleconej literatury przedmiotu.
6. W przypadku zgłoszenia do I etapu dużej liczby uczniów, organizatorzy przewidują możliwość ograniczenia ich liczby. Szkoły zgłaszające większą liczbę uczestników, są zobowiązane samodzielnie przeprowadzić eliminacje szkolne.
7. Do II etapu konkursu zostanie zakwalifikowanych 40 uczniów ,którzy otrzymają najwyższą punktację w I etapie konkursu.
8. Uczniowie ci wezmą udział w wycieczce historycznej na trasie: Biała Podlaska- Kozula-Cieleśnica-Pratulin-Neple-Koroszczyn-Terespol-Polatycze-Zastawek-Kostomłotry-Kodeń-Jabłeczna-Sławatycze-Romanów-Biała Podlaska.
9.Informacje dotyczące uczniów ,terminu wycieczki i II etapu konkursu zostaną przesłane pocztą.
10. W trakcie II etapu konkursu uczestnicy odpowiedzą ustnie na 3 pytania, które będą dotyczyły znajomości literatury przedmiotu oraz wiadomości przekazanych w trakcie wycieczki.
11. Autorzy 12 – 15 najlepszych odpowiedzi otrzymają nagrody i dyplomy.
LITERATURA PRZEDMIOTU:
  • Antoni Jodłowski  – „Najważniejsze obiekty zabytkowe Białej Podlaskiej”
  • „Dzieje obiektów zabytkowych z wybranych miejscowości północno-wschodniej części województwa lubelskiego”
  • „Pomniki , popiersia , tablice pamiątkowe w Białej Podlaskiej”
  • „Radziwiłłowie w Białej na Podlasiu.”
  • Anna Kubiak -”Biała na Podlasiu”