Muzeum Południowego Podlasia

 Projekty realizowane w 2016 roku z dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Zbiory Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej wzbogaciły się o dwa nowe eksponaty, zakupione z dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Kolekcje – priorytet „Kolekcje muzealne”. Celem priorytetu jest wspieranie działalności muzeów poprzez tworzenie oraz systematyczne wzbogacanie zbiorów i kolekcji o randze narodowej i regionalnej. Do kolekcji „Konie, jeźdźcy, zaprzęgi w malarstwie polskim XIX i XX wieku” zakupiony został obraz „Czwórka krakowska” Władysława Szernera (ojca), namalowany w 1877 roku. Do zbioru ikon zakupiono carskie wrota z wyobrażeniem Zwiastowania i czterech ewangelistów, pochodzące z XIX wieku. Obraz „Czwórka krakowska” jest dostępny na ekspozycji malarstwa. Carskie wrota wkrótce będą zaprezentowane na wystawie ikon.

Władysław Szerner (ojciec) „Czwórka krakowska”, 1877

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Wsparcie finansowe:

 

 

 

 

Współpraca: