Muzeum Południowego Podlasia

Uprzejmie  informujemy, że eliminacje do konkursu  „Mój  region”  odbędą  się  11  marca (piątek) 2016 roku w  budynku Muzeum (Pod wieżą) ul.Warszawska  12.
  • 9:30   Szkoły  Podstawowe.
  • 10:45 Gimnazja.
Zapraszamy  do  udziału w konkursie.
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana koloru tła