Muzeum Południowego Podlasia

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO „MÓJ REGION”

 

ORGANIZATOR – MUZEUM POŁUDNIOWEGO PODLASIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
CELE :
  • Wzbogacenie wiedzy uczniów o najbliższym regionie .
  • Umocnienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania.
UCZESTNICY:
  • Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów .
 
ORGANIZACJA:
Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach.
  • I etap pisemny (marzec 2015),
  • II ustny (czerwiec 2015).
Pierwszy etap odbędzie się w siedzibie
Muzeum lub innym obiekcie w zależności od ilości uczestników.
Warunkiem udziału jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa do 25 stycznia 2015 roku na adres:
Muzeum Południowego Podlasia ul.Warszawska12  21-500 Biała Podlaska.
W zgłoszeniu obok nazwisk uczniów prosimy podać imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów. Uczestnicy będą rozwiązywać zadania testowe opracowane na podstawie zaleconej literatury przedmiotu. W przypadku zgłoszenia do I etapu dużej liczby uczniów, organizatorzy przewidują możliwość ograniczenia ich liczby. Szkoły zgłaszające większą liczbę uczestników , są zobowiązane samodzielnie przeprowadzić eliminacje szkolne.
Do II etapu zostanie dopuszczonych 40 uczniów ,którzy otrzymają najwyższą punktację.
Uczniowie ci wezmą udział w wycieczce historycznej na trasie : Biała Podlaska –Janów Podlaski –Wygoda –Cieleśnica-Pratulin – Neple – Koroszczyn – Zastawek – Kostomłoty -Kodeń – Jabłeczna – Sławatycze -Biała Podlaska.
Informacje dotyczące zakwalifikowanych uczniów ,dokładnym terminie wycieczki i II etapu konkursu, zostaną przesłane pocztą. W trakcie II etapu uczestnicy odpowiedzą ustnie na 3 pytania. Będą one dotyczyły znajomości literatury przedmiotu oraz wiadomości przekazanych w trakcie wycieczki.  Autorzy 12-15 najlepszych odpowiedzi otrzymają nagrody i dyplomy.
LITERATURA PRZEDMIOTU
  • Antoni Jodłowski – „Najważniejsze obiekty zabytkowe Białej Podlaskiej”
  • ”Dzieje obiektów zabytkowych z wybranych miejscowości północno-wschodniej części województwa lubelskiego „
  • ”Pomniki , popiersia , tablice pamiątkowe w Białej Podlaskiej”
  • ” Radziwiłłowie w Białej na Podlasiu.”
  • Anna Kubiak – „Biała na Podlasiu”
(Do nabycia w siedzibie Muzeum).