Muzeum Południowego Podlasia

LEKCJE MUZEALNE W ROKU SZKOLNYM 2014 /2015 (wszystkie grupy wiekowe).

 

ARCHEOLOGIA
 1. Miasta i miasteczka Podlasia w wykopaliskach archeologicznych (lekcja na wystawie czasowej).
 2. Najciekawsze odkrycia archeologiczne na terenie Południowego Podlasia.
 3. Dzieje glinianego garnka- wykonanie naczynia pradziejowego.
 4. Opowieści kaflowego pieca –projektowanie własnego kafla .

 

ETNOGRAFIA
 1. Tradycyjna kuchnia na Podlasiu – ozdabiamy drewniane przedmioty.
 2. Święci z przydrożnych kapliczek-malowanie wybranej postaci na szkle.
 3. Św.Andrzej i Św. Katarzyna – patroni dawnych wróżb.
 4. Tradycje świętowania Bożego Narodzenia –Wigilia , Bogaty Wieczór ,Brodacze ,Herody .Ozdoby choinkowe.
 5. Od Niedzieli Palmowej do Wielkanocy – poznajemy podlaskie zwyczaje. Ozdoby świątecznego stołu.
 6. Podlaski strój ludowy – tkanie na bardko.
 7. Polskie zioła w obrazach Bazylego Albiczuka .Ozdabianie woreczka na zioła.

 

HISTORIA
 1. Biała -Wola przemysłowa (lekcja na wystawie czasowej ,ul Łomaska 21 )
 2. Cmentarze i stalagi w Białej Podlaskiej – zwiedzanie miasta.
 3. Dzieje Białej Podlaskiej.
 4. Biała i bialczanie w XX-leciu międzywojennym.
 5. Fotografia jako źródło poznania historii miasta XIX i XX wieku.
 6. Legendy i bajki o Radziwiłłach .
 7. Znani bialczanie , zasłużeni dla miasta.
 8. Dzieje ludności żydowskiej w mieście Biała Podlaska.
 9. Tradycje lotnicze Podlasia –PWS.
 10. Księżne Radziwiłłowe w Białej .Wykonanie portretu.
 11. Kultura rycerska.
 12. Rola konia w kulturze.
 13. Polski motocykl 1945 – 1985. Bezpieczni na drodze.(wykonanie odblasków -lekcja na wystawie czasowej).
 14. Czym jest historia i co pomaga w jej poznaniu. Jaką historię chcemy opowiedzieć.
 15. Funkcje ,zadania oraz historia Muzeum – gra z wizytą w Muzeum.
 16. Miejsca pamięci w naszym mieście.( zwiedzanie miasta -Oddział Muzeum ul.Łomaska21)
 17. Biała i jej mieszkańcy w okresie okupacji niemieckiej(lekcja na wystawie –ul. Łomaska 21)
 18. Św.Michał Archanioł -herb Białej Podlaskiej. Wykonanie herbu na szkle.

 

SZTUKA
 1. Biała i jej zabytki .(Wycieczka po mieście ).
 2. Dzieje bialskich świątyń .
 3. Założenie pałacowe Radziwiłłów w Białej.
 4. ”Obrazy modlitwą malowane” –poznajemy warsztat malarza ikon.
 5.  „ W ziemiańskim dworze „- życie codzienne i obyczaje.
 6. Zabytki na szlaku nadbużańskim- pałace , dwory i świątynie .
 7. Znani z Podlasia – wybrane sylwetki pisarzy i artystów.
 8. Polscy malarze w Monachium na przykładzie kolekcji – „Konie ,jeźdźcy ,zaprzęgi w malarstwie polskim XIX i XX w.”.(lekcja na wystawie stałej).
 9. Portret dawny a dzisiejszy – podobieństwa i różnice w oparciu o obrazy ze zbiorów Muzeum.
 10. Cztery pory roku .Temperatura barw w krajobrazie na podstawie malarstwa XIX i XX w. /z kolekcji „Konie ,jeźdźcy ,zaprzęgi ….”/