Muzeum Południowego Podlasia

REGULAMIN

Konkursu plastycznego „Moja przygoda w muzeum”

Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Muzeum Okręgowe w Toruniu.

Celem konkursu jest inspiracja dla wielokrotnych kontaktów dzieci i młodzieży szkolnej z muzeami w celu bliższego poznania różnych typów zbiorów. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 19 lat.
Warunkiem udziału w konkursie jest wizyta w wybranym muzeum odbyta pod kierunkiem pracowników tej placówki, podczas której uczestnicy zaznajomią się ze zbiorami muzeum.
Tematyka prac jest dowolna, jednak powinna wynikać z inspiracji wywołanej wizytą w muzeum.
Prace przekazywane do muzeum winny na odwrocie zawierać następujące informacje: tytuł konkursu, imię i nazwisko, wiek autora, klasę, adres szkoły, nazwisko i imię nauczyciela. Format prac nie powinien przekraczać B2.
Termin – prace plastyczne należy dostarczyć na adres: Muzeum Południowego Podlasia, Biała Podl., ul. Warszawska 12 w terminie do dnia 9 stycznia 2012. Komisja dokona oceny nadesłanych prac, wytypuje najlepsze do nagród, wyróżnień i wystawy pokonkursowej. Prace nagrodzone i wyróżnione organizatorzy przekażą na eliminacje ogólnopolskie do Torunia.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt Tel. 83 341 67 58

Rozstrzygnięcie konkursu