Muzeum Południowego Podlasia

Wakacyjny konkurs prasowy „Powstanie styczniowe na Podlasiu”

 

1.Podaj nazwę miejscowości w okolicach której ,w trakcie potyczki poległ Aleksander Szaniawski.
2.Podaj nazwisko komendanta garnizonu rosyjskiego stacjonującego w Białej 22 stycznia 1863 roku.
3.Podaj imię i nazwisko naczelnika wojskowego powiatu bialskiego mianowanego na czas powstania przez Rząd Narodowy.
4.W jakiej miejscowości , 11 lipca 1863 roku stoczono jedną z największych bitew na Podlasiu.
5.Podaj datę bitwy pod Białką.
6.Którą rocznicę związaną z Powstaniem Styczniowym obchodzimy w tym roku.
7.W jakiej miejscowości dnia 23 maja 1865 roku został stracony ksiądz Stanisław Brzóska naczelny kapelan wojsk powstańczych w stopniu generała.
8.Podaj dwa przykłady upamiętnienia bohaterów Powstania Styczniowego przez mieszkańców i władze naszego miasta.
9.W jakim czasie w Muzeum Południowego Podlasia eksponowana była wystawa „Powstanie styczniowe na ziemi bialskiej 1863-1864”.
10.Jakie były losy miasteczek na Podlasiu , których mieszkańcy brali czynny udział w powstaniu.
Odpowiedzi należy przesłać na adres :Muzeum Południowego Podlasia ul .Warszawska 12 21-500 Biała Podlaska  ,e-mail:edukacja@muzeumbiala.pl  do 31 sierpnia .
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana koloru tła