Muzeum Południowego Podlasia

Konkurs „Mój region”
Informujemy że I etap konkursu odbędzie się 15 marca 2013 r. w sali konferencyjnej starostwa, ul. Brzeska.
  • 9:30 – Szkoły Podstawowe
  • 10:45 – Gimnazja