Muzeum Południowego Podlasia

 KONKURS  HISTORYCZNY „MÓJ REGION”
REGULAMIN
ORGANIZATOR  –  Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.
CELE – Wzbogacenie wiedzy uczniów o najbliższym regionie, umocnienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania.
UCZESTNICY – W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
ORGANIZACJA – Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
I etap pisemny,
II etap pisemny i ustny – pierwsza dekada czerwca 2013.

Pierwszy etap odbędzie się w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
Warunkiem udziału jest, pisemne zgłoszenie uczestnictwa do 25 stycznia 2013 na adres: Muzeum Południowego Podlasia ul. Warszawska 12, 21 – 500 Biała Podl.

W zgłoszeniu obok nazwisk uczniów prosimy podać imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów.
Uczestnicy będą rozwiązywać zadania testowe opracowane na podstawie zaleconej literatury przedmiotu.

W przypadku zgłoszenia do I etapu dużej liczby uczniów, organizatorzy przewidują możliwość ograniczenia ich liczby.
Szkoły zgłaszające większą liczbę uczestników, są zobowiązywane samodzielnie przeprowadzić eliminacje szkolne.

Do II etapu zostanie dopuszczonych 40 uczniów, którzy otrzymają najwyższą punktację.

Uczniowie ci wezmą udział w wycieczce historycznej na trasie: Biała Podl. – Łomazy-Wisznice – Horodyszcze – Jabłoń – Kolano – Parczew – Milanów – Czemierniki – Żabików – Międzyrzec Podl. – Biała Podl.

Informacje o ilości zdobytych punktów, zakwalifikowanych uczniach, dokładnym terminie wycieczki i II etapie konkursu prześlemy pocztą, oraz umieścimy na stronie internetowej muzeum.

W II etapie uczestnicy odpowiedzą pisemnie na zadania testowe. Pytania będą wymagały znajomości literatury przedmiotu oraz wiadomości przekazanych w trakcie wycieczki. Autorzy najlepszych odpowiedzi wezmą udział w eliminacjach ustnych. Suma punktów za test II etapu i odpowiedź ustną będzie decydowała o kolejności miejsca. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.

LITERATURA PRZEDMIOTU
Antoni Jodłowski – Najważniejsze obiekty zabytkowe Białej Podl.
– Dzieje obiektów zabytkowych z wybranych  miejscowości północno – wschodniej Lubelszczyzny
– Legendy i bajki o bialskich Radziwiłłach
– Pomniki i tablice pamiątkowe w Białej Podl.
Anna Kubiak – Biała na Podlasiu